|
05:34
Den Haag | Fadjr
gebedstijdMiddel 13gebedstijd
Middel 7
05:34
Middel 6
07:27
Middel 5
12:34
Middel 2
14:54
Middel 4
17:25
Middel 3
19:12
Alle gebedstijden
Toevlucht zoeken tijdens het gapen

Vraag:

Is het voorgeschreven wanneer men tijdens het gebed gaapt om ‘Aʿoedhoe billaahi min ash-Shaytaan ir-Radjiem’ te zeggen?

Antwoord:

Wij zijn niet bekend met een bewijs waaruit blijkt dat het voorgeschreven is om al-Istiʿaadhah uit te spreken na het gapen. In het gebed of daarbuiten.

Permanente Commissie voor het geven van fatwa’s
(Fataawa al-Ladjnat ud-Daa’imah, boekdeel 6, blz. 383)