|
13:56
Den Haag | Dhoehr
gebedstijdMiddel 13gebedstijd
Middel 7
04:16
Middel 6
06:10
Middel 5
13:56
Middel 2
17:56
Middel 4
21:27
Middel 3
23:20
Alle gebedstijden

Fatwa's

Ruim 2000 Fatwa’s staan op onze site, grote kans dus dat jouw vraag hier al beantwoord is.
Is dat niet het geval? Stuur dan je vraag naar info@al-yaqeen.com.
Heeft het haast? Dan kan je ook bellen met 070 38 812 57

Laatst geplaatst

Hoe kan vasten onze lusten bedwingen?

Vraag: Hoe kan het vasten helpen in het bedwingen van onze lusten? Antwoord: Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Boodschapper. Allah heeft de maand Ramadan voorgeschreven ten bate van Zijn dienaren, omwille van het opvoeden van hun innerlijk en om hen te doen stijgen naar een niveau van menselijke volmaaktheid. [...]

Moet dit elfjarige meisje vasten?

Vraag: Moet een meisje van elf jaar dat ongesteld is geworden vasten, wetende dat zij een zwakke gezondheid heeft? Antwoord: Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Boodschapper. Als het geval is zoals door u beschreven is, dan moet dit meisje beginnen met vasten. De menstruatie is immers een teken van [...]

Regels inzake menstruatie en kraambloeding

Al-Hayd is zoals bekend menstruatiebloed. De shariecah kent hiervoor geen maximum of minimum tijdsduur maar gaat uit van het aantal dagen dat een vrouw gewoonlijk ongesteld is. An-Nifaas staat voor kraambloeding. De maximum tijdsduur hiervoor is veertig dagen. Oem Salamah overlevert: “Een vrouw die pas bevallen was, onthield zich (van het vasten en het bidden), [...]

Moet je de zes aanbevolen dagen van Shawwaal elk jaar vasten?

Vraag: Als iemand de zes aanbevolen dagen van de maand Shawwaal vast, maar het jaar daarop ziek wordt of door een andere reden belemmerd wordt om deze dagen te vasten, bijvoorbeeld omdat hij te lui is om te vasten; heeft hij dan gezondigd? Ik begreep namelijk dat als iemand eenmaal is begonnen met het vasten [...]

Wat kan een gemenstrueerde vrouw op laylat-ul Qadr?

Vraag Wat kan een menstruerende vrouw doen tijdens Laylat-ul Qadr? Kan zij meer beloningen verkrijgen als zij zich bezig houdt met aanbidding? Zo ja, welke zaken zijn dan toegestaan voor haar om te doen tijdens deze nacht? Antwoord Alle lof zij Allah. Een menstruerende vrouw mag alle daden van aanbidding verrichten behalve het gebed, vasten, [...]

Hoe zit het met het innemen van de pil tijdens Ramadan?

Vraag:   Is het voor de vrouw toegestaan om tijdens de Ramadan door te gaan met de pil? Dat wil zeggen dat ze voor één keer haar menstruatieperiode overslaat, zodat zij het vasten en het bidden niet hoeft te onderbreken, aangezien het wel toegestaan is tijdens de Hadj. Geldt dat dan ook voor het vasten [...]

Wat is het Islamitisch oordeel over masturbatie?

Vraag: Wat is het Islamitisch oordeel over masturbatie? Antwoord: Masturbatie is haraam. Dit op basis van bewijzen vanuit de Koran, en de Soennah van de Profeet (vrede zij met hem). Allah, de Verhevene zegt: “En degenen die over hun geslachtsdelen (d.w.z.  over hun kuisheid) waken. Behalve tegenover hun echtgenotes of (tegenover datgene) wat hun rechterhand [...]

Moet men zich haasten in het verbreken van het vasten..

Vraag: Moet men zich haasten in het verbreken van het vasten (Iftar) of is het juist beter om dit uit te stellen tot na Salaat al-Maghrib? Antwoord: Alle lof zij Allah. Het is van de Soennah dat men zich haast in het verbreken van het vasten. Sahl ibnoe Sacd overlevert dat de Boodschapper van Allah [...]

Verbreekt een natte droom het vasten?

Vraag: Als een vastende overdag een natte droom krijgt, verbreekt dit dan het vasten? Moet de vastende dan direct de grote wassing verrichten?                                                                                                            Antwoord: Het hebben van een natte droom verbreekt het vasten niet, omdat dit buiten de wil van de vastende om gebeurt. Wanneer de vastende (ongeacht de man of de vrouw) vocht [...]

Mag je creme en mascara gebruiken in Ramadan?

Vraag: Mag je (gezichts)creme en mascara gebruiken tijdens het vasten? Vraag ontvangen op 28 oktober 2003 Antwoord: Het gebruiken van gezichtcreme’s en gezichtsreinigers verbreekt het vasten niet. Dit geldt ook voor alles wat op de huid wordt aangebracht, zoals henna, make-up en dergelijke. Desalniettemin is het gebruik van make-up niet toegestaan in het geval dat [...]

Meest gelezen