|
12:43
Den Haag | Dhoehr
gebedstijdMiddel 13gebedstijd
Middel 7
06:31
Middel 6
08:34
Middel 5
12:43
Middel 2
14:19
Middel 4
16:37
Middel 3
18:34
Alle gebedstijden

Fatwa's

Ruim 2000 Fatwa’s staan op onze site, grote kans dus dat jouw vraag hier al beantwoord is.
Is dat niet het geval? Stuur dan je vraag naar info@al-yaqeen.com.
Heeft het haast? Dan kan je ook bellen met 070 38 812 57

Laatst geplaatst

Is iemand die bidt, maar niet vast een ongelovige?

Vraag: Is een persoon die niet vast maar wel het gebed verricht een ongelovige? Antwoord: Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Boodschapper. Wie het vasten niet nakomt omdat hij ontkent dat dit een verplichting is, is op basis van consensus onder de geleerden een ongelovige. Wie daarentegen het vasten niet [...]

Wanneer wordt een kind als volwassen beschouwd ?

Vraag: Kunt u ons vertellen wanneer een jongen en een meisje als volwassen worden beschouwd en worden  geacht de verplichtingen van de Islam na te komen? Antwoord: Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Boodschapper. Een moslim wordt geacht de verplichtingen van de Islam na te komen op het moment dat [...]

Mag een vrouw de menstruatie onderdrukken tijdens Ramadan?

Vraag: Is het toegestaan voor de vrouw om pillen in te nemen om de menstruatie daarmee tijdens de Ramadan te onderdrukken? Antwoord: Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Boodschapper. Het is toegestaan voor een vrouw om pillen in te nemen om daarmee de menstruatie te onderdrukken, zolang de betrouwbare doktoren [...]

Oordeel over het berekenen van de start van de Ramadan?

Vraag: Is het toegestaan voor de moslim om uit te gaan van astronomische berekeningen in het bepalen van het begin en einde van de maand Ramadan of dient de nieuwe maan waargenomen te worden met het oog? Antwoord:  Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Boodschapper.  De Islamitische Wetgeving is de [...]

Hoe kan vasten onze lusten bedwingen?

Vraag: Hoe kan het vasten helpen in het bedwingen van onze lusten? Antwoord: Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Boodschapper. Allah heeft de maand Ramadan voorgeschreven ten bate van Zijn dienaren, omwille van het opvoeden van hun innerlijk en om hen te doen stijgen naar een niveau van menselijke volmaaktheid. [...]

Moet dit elfjarige meisje vasten?

Vraag: Moet een meisje van elf jaar dat ongesteld is geworden vasten, wetende dat zij een zwakke gezondheid heeft? Antwoord: Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Boodschapper. Als het geval is zoals door u beschreven is, dan moet dit meisje beginnen met vasten. De menstruatie is immers een teken van [...]

Regels inzake menstruatie en kraambloeding

Al-Hayd is zoals bekend menstruatiebloed. De shariecah kent hiervoor geen maximum of minimum tijdsduur maar gaat uit van het aantal dagen dat een vrouw gewoonlijk ongesteld is. An-Nifaas staat voor kraambloeding. De maximum tijdsduur hiervoor is veertig dagen. Oem Salamah overlevert: “Een vrouw die pas bevallen was, onthield zich (van het vasten en het bidden), [...]

Moet je de zes aanbevolen dagen van Shawwaal elk jaar vasten?

Vraag: Als iemand de zes aanbevolen dagen van de maand Shawwaal vast, maar het jaar daarop ziek wordt of door een andere reden belemmerd wordt om deze dagen te vasten, bijvoorbeeld omdat hij te lui is om te vasten; heeft hij dan gezondigd? Ik begreep namelijk dat als iemand eenmaal is begonnen met het vasten [...]

Wat kan een gemenstrueerde vrouw op laylat-ul Qadr?

Vraag Wat kan een menstruerende vrouw doen tijdens Laylat-ul Qadr? Kan zij meer beloningen verkrijgen als zij zich bezig houdt met aanbidding? Zo ja, welke zaken zijn dan toegestaan voor haar om te doen tijdens deze nacht? Antwoord Alle lof zij Allah. Een menstruerende vrouw mag alle daden van aanbidding verrichten behalve het gebed, vasten, [...]

Hoe zit het met het innemen van de pil tijdens Ramadan?

Vraag:   Is het voor de vrouw toegestaan om tijdens de Ramadan door te gaan met de pil? Dat wil zeggen dat ze voor één keer haar menstruatieperiode overslaat, zodat zij het vasten en het bidden niet hoeft te onderbreken, aangezien het wel toegestaan is tijdens de Hadj. Geldt dat dan ook voor het vasten [...]

Meest gelezen