Vraag & Antwoord

Ouders weigeren geschikte huwelijkskandidaat
4 november 2017

Vraag:

Ik ben een vrouw van 27 jaar. Een schoolgenoot heeft mij ten huwelijk gevraagd. Hij is bekend bij mijn vader als zijnde iemand met goed gedrag en geloof, maar mijn vader heeft hem zonder goede reden afgewezen. Mijn ouders gebruiken het excuus dat hij niet van onze stam is en dat het geen rustige mensen zijn, maar dit is allemaal onzin. Ze hebben niet eens navraag over hem gedaan, zoals dat zou moeten.

Ik heb al vaak het onderwerp besproken met mijn ouders en heb ze duidelijk gemaakt dat ik graag met deze man wil trouwen, waarop ze woedend werden en zeggen dat ik mij niet schaam, geen manieren heb en niet wijs ben omdat ik met ze in discussie ga. Nu dreigen ze mij uit huis te zetten als ik nog een keer over het onderwerp begin en stellen mij voor de keuze: Of je trouwt met hem en we nemen afstand van jou, of je blijft thuis (en trouwt niet met hem) en er gebeurt niets. Mijn vader zegt dat zijn besluit vaststaat en dat ik hem moet gehoorzamen. Mijn moeder zegt dat het beter voor mij is om bij mijn ouders te blijven in plaats van te trouwen.

Mijn ouders staan bekend om het feit dat zij langdradig zijn en de zaak compliceren, wanneer het huwelijksaanzoeken betreft. In zoverre dat iemand komt voor een huwelijksaanzoek, hij weer vertrekt en nooit meer terugkomt. Ook gaan ze alleen akkoord met personen die hen goed uitkomen.

Ik wil graag met deze man trouwen, omdat wij op vrijwel alle fronten op één lijn zitten. Ik begin het huis te haten en kan mijn vader niet uitstaan. Ik heb er zelfs aan gedacht mezelf iets aan te doen (zelfpijniging) om op die manier de aandacht van mijn ouders te krijgen. Wat is de oplossing en hoe kan ik ze overtuigen? Wetende dat mijn getrouwde zus hen wel overtuigd heeft.

Antwoord:

Allah lof zij Allah, vrede en zegeningen zij met de Profeet, zijn familie en zijn metgezellen, voorts:

We vragen Allah jouw zaak te vergemakkelijken en jou te doen slagen in het vinden van een vrome echtgenoot. Eén van de belangrijkste dingen die jij dient te doen, is het veelvoudig verrichten van smeekbeden bij Allah, de Verhevene. Hij is de Beste die gevraagd wordt en is de beste die beantwoordt. Allah zegt in de Koran (interpretatie van de betekenis):

“En wanneer Mijn dienaren jou (o Mohammed) over Mij vragen: “Voorwaar, Ik ben nabij. Ik verhoor de smeekbeden van de smekende wanneer hij Mij aanroept. Laat hen Mij daarom gehoorzamen en in Mij geloven, opdat zij geleid zullen worden.”

(Soerat al-Baqarah 186)

Voor meer informatie over de smeekbede, de manier waarop deze verricht moet worden en haar vereisten, lees de fatwa in deze link.

Als jouw ouders deze persoon weigeren op basis van wat jij vermeldt, namelijk dat hij niet van jullie stam is, dan is dit niet correct van hen. Want de Islam leert ons juist een dergelijke (goed gelovige en goed gemanierde) persoon te accepteren. Zo’n gezel is juist gewenst. Er is overgeleverd door at-Tirmidhie op gezag van Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Wanneer iemand jullie benadert voor een huwelijk en jullie zijn tevreden over zijn geloof en gedrag, huw hem dan . Want als jullie dat niet doen, zullen er beproevingen zijn op aarde en een grootschalig verderf.”

(at-Tirmidhie)

En toen er een man naar al-Hasan kwam en zei: “Er is een groep (mannen) gekomen die mijn dochter ten huwelijk hebben gevraagd. Wie van hen moet ik huwen met mijn dochter?”, zei al-Hasan: “Degene die het meeste godsvrucht bezit, want hij zal haar goed verzorgen als hij van haar houdt en zal haar geen onrecht aandoen op het moment dat hij boos is.”

Je hebt correct gehandeld door de zaak met je ouders te bespreken en getracht ze te overtuigen. Wellicht kun je nog hulp inschakelen van een persoon die door hen wordt geaccepteerd en naar wie ze luisteren. Mochten ze dan alsnog overtuigd raken, alle lof zij Allah, maar als ze vastberaden blijven en niet instemmen, dan is het jouw recht de zaak aan te vechten bij een islamitische rechter[1]. Op het moment dat jij in het gelijk wordt gesteld, kan hij het huwelijk voltrekken en iemand aanstellen dit te doen. Degene met het gezag is een voogd voor degene die geen voogd hebben, zoals vaststaat in de Soennah. Meer uitleg hierover vind je in deze fatwa.

En als je geduld kan opbrengen totdat Allah, de Verhevene, voor jou de zaak vergemakkelijkt, uit goedheid en gehoorzaamheid jegens jouw ouders en om problemen te vermijden, dan is dat een goede zaak.

Jouw idee over zelfpijniging moet je uit je hoofd zetten en al helemaal niet aan beginnen. Allah, de Verhevene, zegt namelijk in de Koran (interpretatie van de betekenis):

“…en stort julliezelf niet in de ondergang en doe goed. Waarlijk, Allah houdt van de weldoeners.”

(Soerat al-Baqarah 195)

En in Moesnad imam Ahmad op gezag van Ibn ʿAbbaas (moge Allah tevreden met hen zijn) dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Berokken geen onopzettelijke schade en geen opzettelijke schade.”

(Ibn Maadjah)

En Allah weet het het beste.

Islamweb.net

[1] Dit geldt in het geval het plaatsvindt in een islamitisch land. Vindt het elders plaats, dan dient men zich te wenden tot een geautoriseerde instelling, zoals bijvoorbeeld het consullaat van een islamitisch land. Daar kan de zaak dan worden behandeld.


Doorsturen

|


Print

|

3055 keer gelezen

|