Olie waarin ook varkensvlees is gefrituurd

Vraag:

Is het toegestaan om vis of friet te eten waarvan ik weet dat deze gefrituurd zijn in olie waar ook varkensvlees in wordt gefrituurd? En geldt hetzelfde voor vlees dat gegrilld wordt op een grillplaat waar varkensvlees op wordt gegrilld?

Antwoord:

De moslimgeleerden zijn het unaniem eens over de onreinheid van varkensvlees. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Zeg (o Mohammed): ,,In datgene wat aan mij is geopenbaard, tref ik niets aan dat verboden is om gegeten te worden door iemand die dat eet, behalve als het om een dood dier gaat of om stromend bloed[1] of varkensvlees. Voorwaar, dit (d.w.z. dit varkensvlees) is onrein of (als het gaat om) een verdorvenheid waarover (de naam van) een ander dan Allah (tijdens het slachten) is genoemd.”

(Soerat al-Anʿaam: 145)

Dit vers spreekt van een verbod op varkensvlees en alles wat daarvan onderdeel is. Omdat Allah het vlees als onrein kwalificeert, zal alles wat daarmee in aanraking komt ook onrein worden. Dus ook de olie waarin het vlees gebakken wordt en de ingrediënten waarmee het vermengd wordt. Toen de Profeet (vrede zij met hem) tijdens de slag van Khaybar vernam dat de metgezellen ezelvlees aan het koken waren, liet hij iemand oproepen dat Allah en Zijn Boodschapper het verbieden om ezelvlees te nuttigen omdat het onrein is[2].

De metgezellen kregen toen de opdracht van de Profeet (vrede zij met hem) om de inhoud van alle vaten waarin het vlees werd gekookt weg te gooien. Al ging het hier maar om ezelvlees waarvan de onreinheid minder ernstig is dan de onreinheid van varkensvlees, moest toch alles weg. Hieruit valt dus duidelijk op te maken dat ook het water waarin het vlees werd gekookt onrein was geworden. Hetzelfde kan worden gezegd over de olie en het servies waarmee varkensvlees in aanraking is gekomen.

Toen de metgezel Aboe Thaʿlabah al-Khoeshanie aan de Boodschapper (vrede zij met hem) vroeg of hij uit het servies van de lieden van het Boek[3] mocht eten, zei hij (vrede zij met hem): “Als je ander servies vindt, eet dan niet uit hun servies. Maar als je niets anders kan vinden, was het en eet vervolgens daaruit.”[4] Imam al-Khattaabie zei hierover: “Als bekend is dat de Moeshrikien (d.w.z. veelgodenaanbidders) hun servies gebruiken om varkensvlees te nuttigen en alcohol te drinken, dan mag dit servies alleen worden gebruikt (door moslims) na het wassen daarvan.”[5]

Als een moslim de zekerheid heeft dat de olie is ververst, dan mag hij het toegestane voedsel wat daarin wordt gefrituurd nuttigen. Hetzelfde kan ook gezegd worden over het servies waarin verboden voedsel of drank wordt geserveerd. Als dit gewassen is, dan kan een moslim hier gebruik van maken.

En Allah weet het het best.

Commissie Religieuze Zaken Stichting as-Soennah

[1] Het verbod dat hier genoemd wordt, geldt alleen voor stromend bloed en niet voor bloed dat zich met het vlees heeft vermengd.
[2] Al-Boekhaarie en Moeslim.
[3] De lieden van het Boek zijn de joden en de christenen.
[4] Al-Boekhaarie en Moeslim.
[5] Maʿaalim us-Soenan, boekdeel 4, blz. 257.

 

Gerelateerde onderwerpen:

Frituur eten waar ander vlees in wordt gebakken

Waarom geen varkensvlees?