Vraag & Antwoord

Mag de vrouw haar snorharen weghalen?
19 oktober 2003
Vraag:

Ik
weet dat het verwijderen van de wenkbrauwen haraam is, maar welk haar mag de
vrouw dan wel verwijderen? Mag ik bijvoorbeeld als vrouw zijnde mijn
snorharen verwijderen?

                                                                                                           
Vraag
ontvangen op 16 oktober 2003

Antwoord:

Alle
Lof zij Allah. Ten eerste:

Met
betrekking tot het al dan niet verwijderen van haar, hebben de geleerden het
haar verdeeld in drie categorieën:

1         
Haar dat wij door Allah opgedragen zijn te verwijderen of te knippen.
Dit staat bekend als de Soenan al-Fitrah, zoals het verwijderen van
schaamhaar, het kortknippen van de snor en het epileren van het okselhaar.
Ook verstaan we hieronder het scheren of het knippen van de hoofdhaar
tijdens de Hadj of de cOemrah.

Het
bewijs hiervoor is te vinden in de volgende overlevering: Zakariyah bin Abi
Zaa’idah overlevert op autoriteit van Moescab bin Shaibah die
overlevert op autoriteit Talq bin Habieb die overlevert op autoriteit Ibn
Zoebair dat cAa’ieshah zei: “De Boodschapper van Allah (vrede
zij met hem) zei: ,,Tien (zaken) behoren tot al-Fitrah (natuurlijke
aanleg van de mens); Het kortknippen van de snor, het laten groeien van
de baard,
(het poetsen van de tanden met) as-Siewaak, het reinigen
van de
(binnenkant) van de neus, het kortknippen van de nagels, het
reinigen van de
(huid tussen) de knokkels, het epileren van het
okselhaar, het scheren van de schaamstreek, het wassen
(van de
schaamdelen na toiletbezoek) met water.” Zakariyah zei: “Moescab
zei: ,,En ik ben de tiende vergeten; Waarschijnlijk is het, het spoelen van
de mond.”
                                           
(Moeslim)

2         
Haar dat wij verboden zijn te verwijderen, waaronder de wenkbrauwen.
Het verwijderen van de wenkbrauwen wordt an-Nams genoemd. Ook is het
voor de mannen haraam om de baard te verwijderen.

Het
bewijs hiervoor vindt men in de volgende overlevering: De Boodschapper van
Allah (vrede zij met hem) zei: “Allah vervloekt…. de Naamisah (de
vrouw die de wenkbrauwen voor anderen epileert) en de Moetanamisah (de
vrouw die haar wenkbrauwen laat epileren).”               
                     
(Moeslim)

Ibn cOmar
overlevert dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: “Onderscheidt jullie
zelf van de ongelovigen, vermeerder jullie baarden en knip jullie snorren
(heel)
kort.”                                                             
                       
           
    
               
(al-Boechari en Moeslim)

An-Nawawi
zei: “De naamisah is de vrouw die de wenkbrauwen voor anderen epileert en
de moetanamisah is de vrouw die haar wenkbrauwen laat epileren. Deze daad is
haraam. Als bij de vrouw daarentegen baardgroei begint te ontwikkelen of
snorhaar, dan mag zij dit verwijderen, sterker nog, het is onze mening dat
dit Moestahab (aanbevolen) is.

3         
Haar waarover de Shariecah zwijgt en waarover dus niet
gezegd wordt of het verwijdert moet worden of dat het gelaten moet worden
zoals het is, dit is het geval met het haar op de benen, armen, wangen of
voorhoofd. Onder de geleerden bestaat hierover verschil van mening.

Onder
hen zijn er die zeggen dat het niet toegestaan is om dit haar te verwijderen,
omdat dit het veranderen van de schepping van Allah impliceert. Allah
vertelt ons dat de shaitan zei (interpretatie van de betekenis):

“En
ik zal hen bevelen zodat zij de schepping van Allah zullen veranderen.” 
                       
                       
                                               
                    
                          
(Soerat an-Nisaa’: 119)

En
onder hen zijn er die zeggen dat de Shariecah hierover zwijgt en
dat er dus terug moet worden gegaan naar de oorsprong en dat is dat het wel
degelijk toegestaan is. Het is dus toegestaan om het te laten staan, danwel
te verwijderen. Dit is de mening van de geleerden van de Permanente
Commissie voor het geven van Fataawa (al-Ladjnah ad-Daa’imah lil Iftaa’)
en die van Sheich Ibn cOethaymien. De commissie zei:

“Het
is de vrouw toegestaan om het haar boven de lip, op de dijen, benen en armen
te verwijderen. Dit valt niet onder (het verbod) van an-nams.

Ook
werd de commissie gevraagd: “Wat is het Islamitisch oordeel over het
epileren van het haar tussen de wenkbrauwen?” Zij antwoordden: “Het
epileren ervan is toegestaan, omdat het geen onderdeel is van de wenkbrauwen.  

Verder werd de commissie
gevraagd: “Is het toegestaan voor de vrouw om haar lichaamshaar te
verwijderen?” Zij antwoordden: “Het is toegestaan voor haar om dit te
doen, behalve de wenkbrauwen en het hoofdhaar. Het is haar niet toegestaan
om het hoofdhaar of haar wenkbrauwen te verwijderen, ongeacht of dit nu
gebeurt door het te scheren (of te epileren).

Met
betrekking tot het verwijderen van gezichtshaar bestaat er verschil van
mening tussen de geleerden over of het nu wel of niet is toegestaan. De
reden voor dit meningsverschil is de verschillende betekenissen die worden
toegekend aan het woord ‘an-nams’. Sommige geleerden zeggen dat an-nams
het verwijderen van gezichtshaar betekent en zij beperkten dit niet slechts
tot de wenkbrauwen. Anderen zijn van mening dat an-nams het verwijderen van
slechts de wenkbrauwen betekent. De laatste mening wordt geprefereerd door
de Permanente Commissie, zoals duidelijk wordt uit de hierboven genoemde Fatawaa.
Zij concludeerden: “An-nams betekent het verwijderen van de wenbrauwen,
dit is niet toegestaan omdat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem)
de vrouw die de wenkbrauwen voor anderen epileert (de Naamisah) en de
vrouw die haar wenkbrauwen laat epileren (de Moetanamisah) vervloekt.”

 

Permanente Commissie voor
het geven van Fataawa

(al-Ladjnah ad-Daa’imah lil Iftaa’)


Doorsturen

|


Print

|

45735 keer gelezen

|