Vraag & Antwoord

Liefde voor de Profeet in het hart van een kind planten
4 januari 2014

Vraag:

Hoe kunnen we de liefde voor de Profeet (vrede zij met hem) in de harten van onze kinderen ontwikkelen? Ik heb een jonge dochter en vraag me af wat ik met haar kan doen om dit te bereiken?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Er zijn verschillende manieren om de liefde voor de Profeet (vrede zij met hem) in de harten van onze kinderen te planten, zoals:

–       De ouders kunnen haar verhalen vertellen die zijn overgeleverd over de kinderen van de metgezellen in de tijd van de Profeet (vrede zij met hem). Bijvoorbeeld hoe zij vochten tegen degenen die hem probeerden te schaden, snel gehoor gaven aan zijn oproep en hoe zij zijn bevelen opvolgden. Daarnaast ook over hoe zij hielden van datgene waar hij (vrede zij met hem) van hield en hoe zij de overleveringen van de Profeet (vrede zij met hem) memoriseerden.

–       De ouders dienen haar, zoveel als zij kan, overleveringen te laten memoriseren en haar hiervoor te belonen. Wat hierover overgeleverd is, zijn onder andere de volgende woorden van az-Zoebayrie: “Maalik Ibn Anas had een dochter die zijn kennis (te vinden in zijn boek) ‘al-Moewatta’, had gememoriseerd. Ze stond achter de deur en als een student een fout maakte, klopte zij op de deur en zodoende werd Maalik hierop attent gemaakt en corrigeerde hij de student.”

Ook is het overgeleverd dat al-Nadhar Ibn ul-Haarith zei: “Mijn vader zei tegen mij: “O mijn zoon, ga Hadieth (kennis) opdoen en elke keer als je een Hadieth hoort en deze onthoudt, zal ik je een Dirham geven.” Zo heb ik dus Hadieth geleerd.”

–       Zij dienen haar naar haar niveau van begrip de biografie (Sierah) van de Profeet (vrede zij met hem) te onderwijzen. Ook zijn militaire campagnes en het leven van de metgezellen (moge Allah tevreden met hen zijn), zowel over de mannen als de vrouwen, zodat ze opgroeit in het liefhebben van deze nobele mensen. En dat zij hiermee wordt beïnvloed door hun gedrag en ijverig wordt om zich in te spannen (om goede daden te verrichten) en oprecht zal zijn in het corrigeren van haarzelf en het steunen van haar religie.

–       De metgezellen en de vrome voorgangers waren erop gebrand hun kinderen de biografie van de Profeet (vrede zij met hem) te onderwijzen. Zij deden dit samen met het onderwijzen van de Koran. Zijn biografie is namelijk de interpretatie van de betekenissen van de Koran en eveneens roert het de emoties. Het laat de werkelijke Islam zien en het heeft een verbazingwekkend effect op de ziel. Het draagt ook de bedoelingen met zich mee van liefde en strijd om de mensheid te redden van dwaling en ze naar Leiding te brengen. Van valsheid naar waarheid en van de duisternis van al-Jaahiliyyah (onwetendheid) naar het licht van de Islam.

De vader en de moeder dienen bij het vertellen over het leven van de Profeet (vrede zij met hem) en het leven van de mannelijke en vrouwelijke metgezellen, zaken te vertellen waarmee zij zichzelf kan identificeren, zoals:

–       De kinderjaren van de Profeet (vrede zij met hem).

–       Sommige verhalen over zijn leven met zijn (zoogmoeder) Haliemah as-Sacdiyyah en hoe Allah goedheid en zegeningen schonk aan Haliemah en haar familie vanwege hem (vrede zij met hem).

–       De nacht van de Hidjrah (emigratie naar Medina) en hoe Allah de ogen van de polytheïsten bedekte. En andere verhalen die laten zien hoe Allah hem (vrede zij met hem) heeft geholpen.

Zo zal het hart van jouw dochter worden gevuld met liefde voor Allah en liefde voor Zijn Boodschapper (vrede zij met hem). Het is overgeleverd van cAli (moge Allah tevreden met hem zijn) dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: “Train jullie kinderen om drie eigenschappen te verwerven. Liefde voor de Profeet, liefde voor zijn familie en het reciteren van de Koran. Want voorwaar, de dragers van de Koran zullen met de Profeten en Zijn uitverkorenen onder de schaduw van Allah staan op de Dag waar er geen schaduw is behalve de Zijne.”

(as-Soeyoetie, Dacief verklaard door Sheikh al-Albaanie)

Het zou een goed idee zijn om als ouders tijdens de dagelijkse gezinslessen een passende tijd te besteden aan het onderwijzen van de biografie van de Profeet (vrede zij met hem). En waarin de kinderen in eenvoudige boeken over de Sierah kunnen lezen. Of de vader of moeder kunnen hun deze verhalen vertellen op een manier die past bij de leeftijd van het kind.

(Tanshi’aat ul-Fataat ul-Moeslimah, blz. 171)


Doorsturen

|


Print

|

3407 keer gelezen

|