|
18:09
Den Haag | cAsr
gebedstijdMiddel 13gebedstijd
Middel 7
03:40
Middel 6
05:22
Middel 5
13:45
Middel 2
18:09
Middel 4
22:08
Middel 3
23:38
Alle gebedstijden
het verschil tussen Ahl us-Soennah en Shiecah

Vraag:

Wat is het verschil tussen Ahl us-Soennah en Shiecah?

Vraag
ontvangen op 20 december 2004

Antwoord:

Alle lof
zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Boodschapper.

Het
verschil tussen Ahl us-Soennah
en Shiecah zit hem niet in één kwestie maar in vele. Eén
van de grootste verschillen is wel dat Ahl us-Soennah genadevol spreken
over de metgezellen en zeggen (interpretatie van de betekenis):

“Onze Heer, vergeef
ons en onze broeders die ons zijn voorafgegaan in het geloof en plaats
in onze harten geen wrok jegens degenen die geloven. Onze Heer, voorwaar,
U bent Zachtmoedig, Meest Barmhartige.”
           
            
                                        
(Soerat al-Hasjr: 10)

Daartegenover, laten de Shiecah zich
ongepast uit over de metgezellen en zij beschouwen hen als verdorven
personen en afvalligen. Wat zij echter niet schijnen te begrijpen is dat
het smadelijk bejegenen van de metgezellen tevens een belediging is aan
het adres van de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem), het
Islamitische geloof en Allah persoonlijk.

Wat betreft het beledigen van de Profeet (vrede zij
met hem); dit vanwege het feit dat een belediging aan het adres van de
metgezellen een directe belediging is aan het adres van de Profeet (vrede
zij met hem). Dit omdat een mens wordt beoordeeld naar zijn vrienden.
Als het is dat zij werkelijk zo verdorven zijn, dan kan men er vanuit
gaan dat de Profeet (vrede zij met hem) ook zo was. Allah behoede.

Wat betreft het beledigen van het geloof; dit vanwege
het feit dat dit geloof door de metgezellen aan ons is overgedragen. Als
zij dan werkelijk zo zijn zoals de Shiecah doen geloven, hoe
kunnen wij dit geloof dan nog betrouwbaar achten, hierop bouwen en als
leidraad naar Allah beschouwen.

Wat betreft het beledigen van Allah; dit vanwege het
feit dat het onmogelijk is dat de Allerwijze dit soort mensen voor zijn
allerbeste Profeet (vrede zij met hem) heeft uitgekozen om hem te
vergezellen.

De Shiecah menen dat zij de aanhangers
zijn van Ahl ul-Bayt (de familie van de Profeet vrede zij met hem). Dit terwijl de familie van de Profeet (vrede
zij met hem), met cAli (moge Allah tevreden met hem zijn)
voorop, het gedachtegoed van de Shiecah ten stelligste
verwerpen. Hoe kan iemand dan een aanhanger zijn van een persoon die
zich van hem distantieert.

Degenen die zich met recht de aanhangers van Ahl
ul-Bayt kunnen noemen, zijn in werkelijkheid Ahl us-Soennah. Dit omdat
zij hen hun volledige rechten toekennen. Het recht van het geloof en het
recht van verwantschap aan de Profeet (vrede zij met hem). Zij gaan
echter niet tot het extreme door hen goddelijkheid toe te kennen, of
door te beweren dat zij meer recht hadden op de Profeetschap dan
Mohammed (vrede zij met hem) en dergelijke zaken waaraan een aantal van
de Shiecah zich schuldig maakt.

Tenslotte is het aan ons om de overtuiging van Ahl
us-Soennati wal Djamaacah met betrekking tot de familie van
de Profeet (vrede zij met hem) en de metgezellen te verduidelijken,
zodat de valsheid van de Shiecah boven water komt.

En Allah
weet het beter.

Sheich Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymien

As-Sahwah
al-Islamiyah, blz. 278