Vraag & Antwoord

Het oordeel over babyshowers
5 oktober 2016

Vraag:

Wat is het oordeel over babyshowers1? Als de moeder 7 tot 8 maanden zwanger is, worden zusters uitgenodigd om samen te komen. Zij kopen kleding voor de baby en eten samen. Is dit in de Islam toegestaan of niet? Of is dit een niet-islamitische praktijk en dienen we hiervan weg te blijven?

Antwoord:

 Alle lof zij Allah.

Het basisprincipe met betrekking tot zulke tradities is dat ze toegestaan zijn, behalve als het zaken zijn die indruisen tegen het geloof.

Sheikh ul-Islaam (moge Allah genadig met hem zijn) zei: “Handelingen kunnen geschaard worden onder de noemer van aanbiddingen of van gewoontes en tradities. Het basisprincipe met betrekking tot aanbiddingen is dat niets toegestaan is, behalve wat Allah heeft voorgeschreven. Het basisprincipe met betrekking tot gewoontes en tradities is dat niets verboden is, behalve datgene wat Allah heeft verboden.”

(Madjmoec ul-Fataawa; boekdeel 4, blz. 196)

Sheikh Ibn cOethaymien (moge Allah genadig met hem zijn) zei: “Het basisprincipe met betrekking tot elke handeling, met uitzondering van aanbidding, is dat het toegestaan is. Dit omdat Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):

“Terwijl Hij voor jullie zeker (gedetailleerd) uiteen heeft gezet wat Hij jullie verboden heeft, behalve datgene waartoe jullie genoodzaakt zijn.”

(Soerat al-Ancaam 6: 119)

Als een persoon iets doet waarvan gezegd wordt dat het verboden is, dan moet hij antwoorden: “Het basisprincipe is dat alles toegestaan is, totdat het bewijs is geleverd dat het verboden is.” De geleerden van de Permanente Commissie werden gevraagd: “Wat is het oordeel over het eten van voedsel dat voor speciale gelegenheden wordt gemaakt. Bijvoorbeeld het eten van ‘Aklat ur-Rabiec’ dat met griesmeel wordt voorbereid ter gelegenheid van het aanbreken van de lente?” Zij antwoordden: “Als dat voedsel niets te maken heeft met geinnoveerde feesten en gelegenheden, en het geen imitatie van de ongelovigen is, maar slechts een traditie betreft waarbij voedsel voorbereid en genuttigd wordt in bepaalde tijden van het jaar, dan is hier niets op tegen. Dit omdat het basisprincipe dat gehanteerd wordt bij gewoonten en tradities is dat alles toegestaan is.”

(Fataawa al-Ladjnat ud-Daa’imah; boekdeel 22, blz. 270)

En Allah weet het het beste.

Gebaseerd op een fatwa van Islamqa.com

  1. Het is belangrijk te vermelden dat een babyshower niet de plaats van de cAqieqah inneemt. Als het vieren van de babyshower zo wijdverspreid raakt dat mensen de Soennah van de cAqieqah verlaten, dan kan het vieren van een babyshower zelfs afgeraden zijn.


Doorsturen

|


Print

|

30442 keer gelezen

|