Titel:Keer gelezen:

Gestolen geld teruggeven. Maar waar is de eigenaar?7274

Wanneer mag je niet slapen?8572

Het veelvoudig zweren4883

Verboden daden bij het graf van de Profeet3495

Uitleg van dromen5483

Liefde op afstand2766

Is liefde verboden?3877

Geen Arabisch in gebed kunnen5321

Onwettig inkomen van vader798

Aanmoediging tot doorlopende liefdadigheid784

Smeken om een beter karakter2448

Goede daden wissen slechte daden uit1817

Smeekbeden voor eigenschappen van Profeten1206

Varkensvlees voeren aan katten5629

Offeren bij aankoop van nieuw bezit2180

Offeren als uiting van dank1876

De Schaduw van Allah1566

Saarahs jaloezie tegenover Haadjar1518

De dood wensen vanwege tegenspoed2397

Het geheim van het getal 79833

Houd je tong in bedwang2882

De leeftijd in het Paradijs2105

Lusteloosheid5825

Liefdadigheid is beter dan cOemrah2697

De dochter in het huishouden3583

Ik wil meer vrijheid2236

Je inzetten als de Salaf1617

Beginnen met kennis over Hadieth-wetenschappen2415

Vermenigvuldiging van beloning1379

Weddenschappen over Islamitische kennis976

Wetschool volgen en weigeren te leren1171

Het missen van een overledene1973

De ondervraging van de overledene in het graf1806

De zeven grote zonden10336

Buigen uit eerbied1400

Het verhaal van Moesa en al-Khidr3420

Voorgeschreven daden van aanbidding op vrijdag2615

Soerat al-Kahf op vrijdag7359

Veldslagen aan het einde der tijden2023

Ongelovigen vergeven2452

Criminelen aangeven2169

Gezondheidszorg voor gevangenen1465

Afspraken vergeten1526

Een gelofte (Nadhr) niet nakomen1785

Steun en giften accepteren van niet-moslim ouder1827

Stelen van een ongelovige staat1895

Waswaas (influisteringen)4451

Vergeten intentie2118

Is de stem van een vrouw cAwrah?3229

Dieren voeden met ouder voedsel1650

Dieren als schietdoel1478

Drugs bestrijden1800

Niet nakomen van een belofte2656

Wetenschappelijke prestaties van de Islam1371

Een prediker die innovaties promoot1681

Maryam een heilige noemen1661

Beloning voor het planten1573

Pokeren zonder geld3767

Doden tot leven wekken2483

Bedelaars2552

Is er leven op andere planeten?3619

Compensatie voor tekortkoming in werk1488

Liefdadigheid1491

Slapen onder één deken4380

Alcoholist in de moskee2809

Zelfverdediging binnen de Islam2733

Oordeel over het betreden van kerken3371

Verrichten van Qiyaam of het reciteren van de Koran?1457

Niet kunnen nakomen van een belofte3090

“Degene die zit, is beter dan degene die staat”2295

Versterken van je geloof1958

cAqieqah na naamsverandering1323

Het dodengebed in al-Haram1777

Verlaat datgene waar je over twijfelt2377

Verplichte zaken voor doven en slechthorende?1592

Knipsels met daarop de Naam van Allah2743

Stelen van de ongelovigen3660

De mens is onrechtvaardig tegen zichzelf2247

Waarom diegenen niet rechtstreeks naar het Paradijs gaan3846

Opwarming van de aarde3812

De 10 die verblijd zijn met het Paradijs4363

Zamzam gemixt met ander water2719

Oordeel over het zichzelf opblazen5009

Het geven van namen aan dieren2964

Bespotten van de hoofddoek2882

Een imam die moet verhuizen1887

Helpen in zonde en overtreding2261

Nieuwe naam na bekering3185

Oordeel over het staan voor Soedjoed ut-Tilaawah1601

Gaan vondelingen naar de Hel?2422

Het aantal Engelen bij een persoon5005

Wat te zeggen tijdens Soedjoed ush-Shoekr2471

Is reinheid vereist bij Soedjoed ut-Tilaawah1616

Mag je schadelijke insecten verbranden?2890

Tweede keer staren naar een vrouw4278

De toestand van de moslims1847

Naar de plaats van het cIed-gebed gaan1274

Het accepteren van geschenken2523

Staat het repareren van de moskee gelijk aan het bouwen ervan?1839

Geluks- en ongeluksgetallen2989

Waarom de Islam nog steeds zo succesvol is2820

Het opstellen van een testament2153

Een djinn in huis14361

Kunnen de doden ons horen?16006

Wij zijn de nakomelingen van Noeh3004

Vrouwen op de markt3548

Al-Djaathoem: een wurgende djinn11208

De fitna van de vrouw6767

De ziel tijdens het slapen8038

Mond en tong bewegen bij Dhikr4311

De betekenis van Taaghoet2429

Het neerslaan van de blik4706

Onzedelijk gedrag verraden2282

Belofte aan Allah verbreken4101

Salaris man en vrouw10615

Boeken lenen uit de moskee2620

Verhuizen op een woensdag2002

Manieren van condoleren5550

Documenten weggooien waarin Allahs Naam staat3848

Een ruime woning3047

Zij spreken de waarheid, maar belanden in de Hel3029

Het vernoemen van een boekenwinkel1559

Oprecht zijn tegenover Allah2476

Goede daden in de ogen van de mensen1977

Aanstellen van een Amierah1903

“Het geloof zal terugkeren naar Medina”2782

Oorzaken van een zwak geloof3680

Verzachten van het verharde hart3484

Huilen omwille van Allah5456

Momenten van Adhkaar4148

Over een mislukking heen komen2570

Berouw van diefstal en bedrog4727

Het beoefenen van karate3615

Eerst innerlijke of eerst uiterlijke daden?2638

Rampspoed als kwijtschelding voor de zonden3993

Kettingbrieven3340

Wat te doen wanneer de avond valt?5699

Crematie5667

Bijwonen van een niet-moslim begrafenis12346

De genietingen van deze wereld2739

Is Arabisch leren verplicht?4251

Voedsel klaarmaken tijdens de rouwperiode3584

Jezelf een andere naam geven2612

Het supporten van sportteams2510

Het graf als laatste rustplaats?3441

Liefdadigheid uitgeven aan innoveerders2432

Een ander vragen om smeekbeden3807

Specifieke tijd om de graven te bezoeken2257

Het oordeel over Anashied4373

Katten als huisdier nemen18572

Kruiswoordpuzzels3148

De beloning van een gebed aan een overledene4508

De smeekbede van een zwangere vrouw11547

Rouwen om de doden5532

Extreme sports3405

Waarom zijn er zoveel aardbevingen?6766

Bijeenkomen voor condoleances3443

Acteren in toneelstukken en het schrijven van ficties2108

Wie heeft mij betoverd?11001

Tijd voor het middagdutje5097

Geen specifieke dag voor het condoleren4360

Twijfels over de positie van de vrouw4045

Plichten tegenover moslimminderheden1928

Dieren castreren4021

Op toilet zitten en luisteren naar audio3407

Videobeelden met dieren2551

Films met levende wezens3360

Gestolen geld teruggeven3280

Geluk zit in de Islam6190

Naar de moskee gaan, getuigt van Imaan3771

Bekeren en handelen naar de Wetgeving2235

Waarom zijn vrouwen gebrekkig in intelligentie en geloof?8700

Na moslim worden je naam veranderen?4280

Krijg je beloning voor het lezen van overleveringen?4522

Software kopiëren3649

Naar kermissen gaan4826

1 april…4362

Moment van avond-Adhkaar3387

Muziek simuleren4397

Intentie uitspreken of niet?6202

Religieuze boekjes mee naar de badkamer3457

Intentie of daden3098

Vredesgroet afkorten in teksten6483

Nachtmerries19676

Bij bekritiseren iemands naam noemen3244

Geld ontvangen voor de dodenwassing3709

Valselijk zweren op Allah7183

Wat is Zamzam water?13698

Het verkopen van water en Zamzam3755

Het gebruiken van een kralenketting6408

Kattenvoer met varkensvlees6048

Koran reciteren voor de overledene8965

Heffen van de handen tijdens smeekbeden10751

Scheiding tussen de mannen- en vrouwenruimte6207

Sheikh al-Barraak over de huidige Arabische onrusten5948

Domino, schaken en dammen9687

Spelen met dobbelstenen8821

Bij bekering alle gemiste gebeden inhalen?5714

Dromenuitlegger16472

Servies met afbeeldingen4376

Het houden van huisdieren5927

Het bezoeken van graven3575

Ik voel dat mijn Imaan is afgenomen7487

Mag ik in zee zwemmen?12079

Ik proef de zoetheid van het geloof niet!6471

Geschenken aannemen afkomstig van Haraam4594

Computerspellen5537

Ik ben afgedwaald, wat nu?6531

Moederdag9896

Kijken naar weersvoorspellingen6760

Dit leven beu zijn11623

Uiting om naar een overledene te verwijzen3575

Mag je klappen en fluiten?9127

De wijze van de dodenwassing8266

Sheikh ibn al-cOethaymien over verkiezingen9697

Deelnemen aan politieke verkiezingen9268

Kennis opdoen op oudere leeftijd4186

Mag ik mijn gestolen bezit terugpakken?5893

Vegen over het gezicht na een smeekbede8669

Wat zijn de prioriteiten bij het opdoen van kennis?4306

Het bekritiseren van geleerden4675

Ik bedek mijn cAuwrah. Mag ik dan naar de sauna?7341

Kennen de Djinns het Ongeziene?7496

Kan een Djinn het lichaam van een mens overnemen?12461

Wat is de positie van de geleerden?4381

Het klappen in de handen10583

Smeekbeden verrichten in een andere taal8490

Ik wil mij bekeren maar heb veel gezondigd in mijn oude leven10316

Leiding vragen voor de shaytaan6473

Is Aadam (vrede zij met hem) de eerste profeet?7589

Het kussen en omhelzen tijdens ontmoetingen13135

De mensen tot wie de boodschap van de Islam niet ter ore is gekomen5432

Is de besnijdenis een voorwaarde om je te bekeren tot de Islam?10449

Meningsverschillen tussen de vier grote imams10111

Hoe komt het dat iemand een smeekbede verricht en deze niet…9134

Hoe kan men onderscheid maken tussen tegenspoed als boetedoening en tegenspoed als waarschuwing?5482

Wat is het oordeel over het gebruik van een elektrische muggendoder?9484

Wat is het oordeel over het doden van schadelijke dieren?5533

Is het teken die ontstaat op het voorhoofd een teken van de rechtgeleide mensen?10205

Is het toegestaan om te slapen met je voeten richting de qiblah?8009

Waarom is het verboden om op je buik te slapen?35800

Hoe dient men te handelen in geval van Soedjoed At-Tilaawah?6910

Mag ik mijn zieke dier laten inslapen?11587

Breng jullie bewijzen als jullie de waarheid spreken8368