Titel:Keer gelezen:

Lofuitingen moeten uitgesproken worden603

Geld genomen en nu is hij overleden6880

Gestolen geld teruggeven. Maar waar is de eigenaar?7469

Wanneer mag je niet slapen?8984

Het veelvoudig zweren5273

Verboden daden bij het graf van de Profeet3613

Uitleg van dromen7043

Liefde op afstand2967

Is liefde verboden?4079

Geen Arabisch in gebed kunnen5621

Onwettig inkomen van vader910

Aanmoediging tot doorlopende liefdadigheid951

Smeken om een beter karakter2704

Goede daden wissen slechte daden uit2070

Smeekbeden voor eigenschappen van Profeten1324

Varkensvlees voeren aan katten5828

Offeren bij aankoop van nieuw bezit2283

Offeren als uiting van dank1986

De Schaduw van Allah1783

Saarahs jaloezie tegenover Haadjar1661

De dood wensen vanwege tegenspoed2529

Het geheim van het getal 710617

Houd je tong in bedwang3028

De leeftijd in het Paradijs2451

Lusteloosheid5825

Liefdadigheid is beter dan cOemrah2812

De dochter in het huishouden3765

Ik wil meer vrijheid2393

Je inzetten als de Salaf1713

Beginnen met kennis over Hadieth-wetenschappen3786

Vermenigvuldiging van beloning1564

Weddenschappen over Islamitische kennis1087

Wetschool volgen en weigeren te leren1266

Het missen van een overledene2153

De ondervraging van de overledene in het graf1978

De zeven grote zonden13197

Buigen uit eerbied1510

Het verhaal van Moesa en al-Khidr3888

Voorgeschreven daden van aanbidding op vrijdag2830

Soerat al-Kahf op vrijdag9269

Veldslagen aan het einde der tijden2166

Ongelovigen vergeven2749

Criminelen aangeven2369

Gezondheidszorg voor gevangenen1610

Afspraken vergeten1650

Een gelofte (Nadhr) niet nakomen1940

Steun en giften accepteren van niet-moslim ouder1927

Stelen van een ongelovige staat2001

Waswaas (influisteringen)5238

Vergeten intentie2632

Is de stem van een vrouw cAwrah?3401

Dieren voeden met ouder voedsel1756

Dieren als schietdoel1616

Drugs bestrijden1924

Niet nakomen van een belofte2902

Wetenschappelijke prestaties van de Islam1456

Een prediker die innovaties promoot1768

Maryam een heilige noemen1758

Beloning voor het planten1665

Pokeren zonder geld4201

Doden tot leven wekken2628

Bedelaars2552

Is er leven op andere planeten?3911

Compensatie voor tekortkoming in werk1564

Liefdadigheid1491

Slapen onder één deken4616

Alcoholist in de moskee3022

Zelfverdediging binnen de Islam2913

Oordeel over het betreden van kerken3732

Verrichten van Qiyaam of het reciteren van de Koran?1532

Niet kunnen nakomen van een belofte3399

“Degene die zit, is beter dan degene die staat”2403

Versterken van je geloof2057

cAqieqah na naamsverandering1418

Het dodengebed in al-Haram1891

Verlaat datgene waar je over twijfelt2583

Verplichte zaken voor doven en slechthorende?1692

Knipsels met daarop de Naam van Allah2903

Stelen van de ongelovigen3918

De mens is onrechtvaardig tegen zichzelf2337

Waarom diegenen niet rechtstreeks naar het Paradijs gaan4082

Opwarming van de aarde4001

De 10 die verblijd zijn met het Paradijs4833

Zamzam gemixt met ander water2905

Oordeel over het zichzelf opblazen5212

Het geven van namen aan dieren3142

Bespotten van de hoofddoek3033

Een imam die moet verhuizen1965

Helpen in zonde en overtreding2355

Nieuwe naam na bekering3397

Oordeel over het staan voor Soedjoed ut-Tilaawah1686

Gaan vondelingen naar de Hel?2531

Het aantal Engelen bij een persoon5418

Wat te zeggen tijdens Soedjoed ush-Shoekr2615

Is reinheid vereist bij Soedjoed ut-Tilaawah1710

Mag je schadelijke insecten verbranden?3038

Tweede keer staren naar een vrouw4528

De toestand van de moslims1934

Naar de plaats van het cIed-gebed gaan1349

Het accepteren van geschenken2653

Staat het repareren van de moskee gelijk aan het bouwen ervan?1921

Geluks- en ongeluksgetallen3158

Waarom de Islam nog steeds zo succesvol is2968

Het opstellen van een testament2273

Een djinn in huis15642

Kunnen de doden ons horen?17601

Wij zijn de nakomelingen van Noeh3218

Vrouwen op de markt3696

Al-Djaathoem: een wurgende djinn12271

De fitna van de vrouw7205

De ziel tijdens het slapen8701

Mond en tong bewegen bij Dhikr4671

De betekenis van Taaghoet2549

Het neerslaan van de blik5070

Onzedelijk gedrag verraden2383

Belofte aan Allah verbreken4590

Salaris man en vrouw12655

Boeken lenen uit de moskee2700

Verhuizen op een woensdag2132

Manieren van condoleren5987

Documenten weggooien waarin Allahs Naam staat4138

Een ruime woning3161

Zij spreken de waarheid, maar belanden in de Hel3123

Het vernoemen van een boekenwinkel1634

Oprecht zijn tegenover Allah2600

Goede daden in de ogen van de mensen2070

Aanstellen van een Amierah1982

“Het geloof zal terugkeren naar Medina”2879

Oorzaken van een zwak geloof3853

Verzachten van het verharde hart3642

Huilen omwille van Allah5874

Momenten van Adhkaar4582

Over een mislukking heen komen2658

Berouw van diefstal en bedrog5099

Het beoefenen van karate4477

Eerst innerlijke of eerst uiterlijke daden?2738

Rampspoed als kwijtschelding voor de zonden4152

Kettingbrieven3340

Wat te doen wanneer de avond valt?6214

Crematie5685

Bijwonen van een niet-moslim begrafenis13146

De genietingen van deze wereld2878

Is Arabisch leren verplicht?4437

Voedsel klaarmaken tijdens de rouwperiode3954

Jezelf een andere naam geven2731

Het supporten van sportteams2621

Het graf als laatste rustplaats?3525

Liefdadigheid uitgeven aan innoveerders2511

Een ander vragen om smeekbeden3997

Specifieke tijd om de graven te bezoeken2337

Het oordeel over Anashied4478

Katten als huisdier nemen21321

Kruiswoordpuzzels3148

De beloning van een gebed aan een overledene4727

De smeekbede van een zwangere vrouw12510

Rouwen om de doden5828

Extreme sports3503

Waarom zijn er zoveel aardbevingen?6965

Bijeenkomen voor condoleances3537

Acteren in toneelstukken en het schrijven van ficties2205

Wie heeft mij betoverd?11481

Tijd voor het middagdutje5334

Geen specifieke dag voor het condoleren4470

Twijfels over de positie van de vrouw4178

Plichten tegenover moslimminderheden2018

Dieren castreren4462

Op toilet zitten en luisteren naar audio3520

Videobeelden met dieren2667

Films met levende wezens3449

Gestolen geld teruggeven3377

Geluk zit in de Islam6436

Naar de moskee gaan, getuigt van Imaan3857

Bekeren en handelen naar de Wetgeving2325

Waarom zijn vrouwen gebrekkig in intelligentie en geloof?8941

Na moslim worden je naam veranderen?4384

Krijg je beloning voor het lezen van overleveringen?4619

Software kopiëren3732

Naar kermissen gaan4957

1 april…4474

Moment van avond-Adhkaar3498

Muziek simuleren4509

Intentie uitspreken of niet?6685

Religieuze boekjes mee naar de badkamer3560

Intentie of daden3191

Vredesgroet afkorten in teksten6586

Nachtmerries21360

Bij bekritiseren iemands naam noemen3316

Geld ontvangen voor de dodenwassing3801

Valselijk zweren op Allah7491

Wat is Zamzam water?14858

Het verkopen van water en Zamzam3848

Het gebruiken van een kralenketting6741

Kattenvoer met varkensvlees6155

Koran reciteren voor de overledene9501

Heffen van de handen tijdens smeekbeden11272

Scheiding tussen de mannen- en vrouwenruimte6464

Sheikh al-Barraak over de huidige Arabische onrusten6045

Domino, schaken en dammen9939

Spelen met dobbelstenen9226

Bij bekering alle gemiste gebeden inhalen?5839

Dromenuitlegger16472

Servies met afbeeldingen4462

Het houden van huisdieren6055

Het bezoeken van graven3658

Ik voel dat mijn Imaan is afgenomen7601

Mag ik in zee zwemmen?12493

Ik proef de zoetheid van het geloof niet!6578

Geschenken aannemen afkomstig van Haraam4673

Computerspellen5613

Ik ben afgedwaald, wat nu?6635

Moederdag9896

Kijken naar weersvoorspellingen6869

Dit leven beu zijn11854

Uiting om naar een overledene te verwijzen3643

Mag je klappen en fluiten?9522

De wijze van de dodenwassing8541

Sheikh ibn al-cOethaymien over verkiezingen9800

Deelnemen aan politieke verkiezingen9402

Kennis opdoen op oudere leeftijd4255

Mag ik mijn gestolen bezit terugpakken?6000

Vegen over het gezicht na een smeekbede8826

Wat zijn de prioriteiten bij het opdoen van kennis?4372

Het bekritiseren van geleerden4775

Ik bedek mijn cAuwrah. Mag ik dan naar de sauna?7451

Kennen de Djinns het Ongeziene?7585

Kan een Djinn het lichaam van een mens overnemen?12803

Wat is de positie van de geleerden?4454

Het klappen in de handen10699

Smeekbeden verrichten in een andere taal8623

Ik wil mij bekeren maar heb veel gezondigd in mijn oude leven10421

Leiding vragen voor de shaytaan6545

Is Aadam (vrede zij met hem) de eerste profeet?7711

Het kussen en omhelzen tijdens ontmoetingen13312

De mensen tot wie de boodschap van de Islam niet ter ore is gekomen5515

Is de besnijdenis een voorwaarde om je te bekeren tot de Islam?10585

Meningsverschillen tussen de vier grote imams10279

Hoe komt het dat iemand een smeekbede verricht en deze niet…9254

Hoe kan men onderscheid maken tussen tegenspoed als boetedoening en tegenspoed als waarschuwing?5564

Wat is het oordeel over het gebruik van een elektrische muggendoder?9650

Wat is het oordeel over het doden van schadelijke dieren?5615

Is het teken die ontstaat op het voorhoofd een teken van de rechtgeleide mensen?10451

Is het toegestaan om te slapen met je voeten richting de qiblah?8131

Waarom is het verboden om op je buik te slapen?37335

Hoe dient men te handelen in geval van Soedjoed At-Tilaawah?7027

Mag ik mijn zieke dier laten inslapen?11870

Breng jullie bewijzen als jullie de waarheid spreken8685