Titel:Keer gelezen:

Geld genomen en nu is hij overleden5309

Gestolen geld teruggeven. Maar waar is de eigenaar?7346

Wanneer mag je niet slapen?8724

Het veelvoudig zweren5017

Verboden daden bij het graf van de Profeet3533

Uitleg van dromen5935

Liefde op afstand2826

Is liefde verboden?3947

Geen Arabisch in gebed kunnen5388

Onwettig inkomen van vader833

Aanmoediging tot doorlopende liefdadigheid827

Smeken om een beter karakter2526

Goede daden wissen slechte daden uit1894

Smeekbeden voor eigenschappen van Profeten1244

Varkensvlees voeren aan katten5695

Offeren bij aankoop van nieuw bezit2215

Offeren als uiting van dank1910

De Schaduw van Allah1631

Saarahs jaloezie tegenover Haadjar1565

De dood wensen vanwege tegenspoed2439

Het geheim van het getal 710080

Houd je tong in bedwang2930

De leeftijd in het Paradijs2203

Lusteloosheid5825

Liefdadigheid is beter dan cOemrah2733

De dochter in het huishouden3628

Ik wil meer vrijheid2275

Je inzetten als de Salaf1644

Beginnen met kennis over Hadieth-wetenschappen2828

Vermenigvuldiging van beloning1423

Weddenschappen over Islamitische kennis1009

Wetschool volgen en weigeren te leren1194

Het missen van een overledene2028

De ondervraging van de overledene in het graf1856

De zeven grote zonden11193

Buigen uit eerbied1423

Het verhaal van Moesa en al-Khidr3567

Voorgeschreven daden van aanbidding op vrijdag2695

Soerat al-Kahf op vrijdag8085

Veldslagen aan het einde der tijden2067

Ongelovigen vergeven2536

Criminelen aangeven2220

Gezondheidszorg voor gevangenen1511

Afspraken vergeten1563

Een gelofte (Nadhr) niet nakomen1837

Steun en giften accepteren van niet-moslim ouder1857

Stelen van een ongelovige staat1917

Waswaas (influisteringen)4726

Vergeten intentie2265

Is de stem van een vrouw cAwrah?3285

Dieren voeden met ouder voedsel1675

Dieren als schietdoel1521

Drugs bestrijden1836

Niet nakomen van een belofte2739

Wetenschappelijke prestaties van de Islam1393

Een prediker die innovaties promoot1701

Maryam een heilige noemen1693

Beloning voor het planten1596

Pokeren zonder geld3902

Doden tot leven wekken2521

Bedelaars2552

Is er leven op andere planeten?3699

Compensatie voor tekortkoming in werk1508

Liefdadigheid1491

Slapen onder één deken4448

Alcoholist in de moskee2867

Zelfverdediging binnen de Islam2792

Oordeel over het betreden van kerken3471

Verrichten van Qiyaam of het reciteren van de Koran?1473

Niet kunnen nakomen van een belofte3197

“Degene die zit, is beter dan degene die staat”2328

Versterken van je geloof1989

cAqieqah na naamsverandering1347

Het dodengebed in al-Haram1807

Verlaat datgene waar je over twijfelt2431

Verplichte zaken voor doven en slechthorende?1619

Knipsels met daarop de Naam van Allah2802

Stelen van de ongelovigen3725

De mens is onrechtvaardig tegen zichzelf2276

Waarom diegenen niet rechtstreeks naar het Paradijs gaan3914

Opwarming van de aarde3874

De 10 die verblijd zijn met het Paradijs4516

Zamzam gemixt met ander water2781

Oordeel over het zichzelf opblazen5071

Het geven van namen aan dieren3020

Bespotten van de hoofddoek2932

Een imam die moet verhuizen1904

Helpen in zonde en overtreding2291

Nieuwe naam na bekering3259

Oordeel over het staan voor Soedjoed ut-Tilaawah1630

Gaan vondelingen naar de Hel?2455

Het aantal Engelen bij een persoon5122

Wat te zeggen tijdens Soedjoed ush-Shoekr2512

Is reinheid vereist bij Soedjoed ut-Tilaawah1640

Mag je schadelijke insecten verbranden?2929

Tweede keer staren naar een vrouw4352

De toestand van de moslims1863

Naar de plaats van het cIed-gebed gaan1295

Het accepteren van geschenken2560

Staat het repareren van de moskee gelijk aan het bouwen ervan?1861

Geluks- en ongeluksgetallen3036

Waarom de Islam nog steeds zo succesvol is2852

Het opstellen van een testament2189

Een djinn in huis14797

Kunnen de doden ons horen?16584

Wij zijn de nakomelingen van Noeh3070

Vrouwen op de markt3601

Al-Djaathoem: een wurgende djinn11568

De fitna van de vrouw6900

De ziel tijdens het slapen8252

Mond en tong bewegen bij Dhikr4395

De betekenis van Taaghoet2466

Het neerslaan van de blik4831

Onzedelijk gedrag verraden2309

Belofte aan Allah verbreken4455

Salaris man en vrouw11243

Boeken lenen uit de moskee2645

Verhuizen op een woensdag2041

Manieren van condoleren5699

Documenten weggooien waarin Allahs Naam staat3968

Een ruime woning3082

Zij spreken de waarheid, maar belanden in de Hel3057

Het vernoemen van een boekenwinkel1577

Oprecht zijn tegenover Allah2513

Goede daden in de ogen van de mensen1997

Aanstellen van een Amierah1925

“Het geloof zal terugkeren naar Medina”2810

Oorzaken van een zwak geloof3738

Verzachten van het verharde hart3522

Huilen omwille van Allah5591

Momenten van Adhkaar4270

Over een mislukking heen komen2594

Berouw van diefstal en bedrog4868

Het beoefenen van karate4019

Eerst innerlijke of eerst uiterlijke daden?2672

Rampspoed als kwijtschelding voor de zonden4066

Kettingbrieven3340

Wat te doen wanneer de avond valt?5873

Crematie5667

Bijwonen van een niet-moslim begrafenis12589

De genietingen van deze wereld2778

Is Arabisch leren verplicht?4306

Voedsel klaarmaken tijdens de rouwperiode3738

Jezelf een andere naam geven2643

Het supporten van sportteams2547

Het graf als laatste rustplaats?3464

Liefdadigheid uitgeven aan innoveerders2451

Een ander vragen om smeekbeden3870

Specifieke tijd om de graven te bezoeken2283

Het oordeel over Anashied4403

Katten als huisdier nemen19365

Kruiswoordpuzzels3148

De beloning van een gebed aan een overledene4561

De smeekbede van een zwangere vrouw11890

Rouwen om de doden5617

Extreme sports3432

Waarom zijn er zoveel aardbevingen?6815

Bijeenkomen voor condoleances3473

Acteren in toneelstukken en het schrijven van ficties2138

Wie heeft mij betoverd?11202

Tijd voor het middagdutje5174

Geen specifieke dag voor het condoleren4395

Twijfels over de positie van de vrouw4086

Plichten tegenover moslimminderheden1961

Dieren castreren4136

Op toilet zitten en luisteren naar audio3446

Videobeelden met dieren2590

Films met levende wezens3384

Gestolen geld teruggeven3305

Geluk zit in de Islam6269

Naar de moskee gaan, getuigt van Imaan3795

Bekeren en handelen naar de Wetgeving2257

Waarom zijn vrouwen gebrekkig in intelligentie en geloof?8774

Na moslim worden je naam veranderen?4310

Krijg je beloning voor het lezen van overleveringen?4549

Software kopiëren3671

Naar kermissen gaan4868

1 april…4394

Moment van avond-Adhkaar3416

Muziek simuleren4431

Intentie uitspreken of niet?6268

Religieuze boekjes mee naar de badkamer3487

Intentie of daden3122

Vredesgroet afkorten in teksten6513

Nachtmerries20295

Bij bekritiseren iemands naam noemen3264

Geld ontvangen voor de dodenwassing3736

Valselijk zweren op Allah7287

Wat is Zamzam water?14153

Het verkopen van water en Zamzam3784

Het gebruiken van een kralenketting6495

Kattenvoer met varkensvlees6084

Koran reciteren voor de overledene9158

Heffen van de handen tijdens smeekbeden10887

Scheiding tussen de mannen- en vrouwenruimte6278

Sheikh al-Barraak over de huidige Arabische onrusten5970

Domino, schaken en dammen9769

Spelen met dobbelstenen8973

Bij bekering alle gemiste gebeden inhalen?5757

Dromenuitlegger16472

Servies met afbeeldingen4403

Het houden van huisdieren5965

Het bezoeken van graven3604

Ik voel dat mijn Imaan is afgenomen7517

Mag ik in zee zwemmen?12163

Ik proef de zoetheid van het geloof niet!6504

Geschenken aannemen afkomstig van Haraam4614

Computerspellen5566

Ik ben afgedwaald, wat nu?6557

Moederdag9896

Kijken naar weersvoorspellingen6796

Dit leven beu zijn11709

Uiting om naar een overledene te verwijzen3592

Mag je klappen en fluiten?9255

De wijze van de dodenwassing8368

Sheikh ibn al-cOethaymien over verkiezingen9738

Deelnemen aan politieke verkiezingen9315

Kennis opdoen op oudere leeftijd4201

Mag ik mijn gestolen bezit terugpakken?5929

Vegen over het gezicht na een smeekbede8703

Wat zijn de prioriteiten bij het opdoen van kennis?4323

Het bekritiseren van geleerden4704

Ik bedek mijn cAuwrah. Mag ik dan naar de sauna?7368

Kennen de Djinns het Ongeziene?7520

Kan een Djinn het lichaam van een mens overnemen?12589

Wat is de positie van de geleerden?4400

Het klappen in de handen10619

Smeekbeden verrichten in een andere taal8530

Ik wil mij bekeren maar heb veel gezondigd in mijn oude leven10342

Leiding vragen voor de shaytaan6488

Is Aadam (vrede zij met hem) de eerste profeet?7620

Het kussen en omhelzen tijdens ontmoetingen13190

De mensen tot wie de boodschap van de Islam niet ter ore is gekomen5452

Is de besnijdenis een voorwaarde om je te bekeren tot de Islam?10500

Meningsverschillen tussen de vier grote imams10155

Hoe komt het dat iemand een smeekbede verricht en deze niet…9174

Hoe kan men onderscheid maken tussen tegenspoed als boetedoening en tegenspoed als waarschuwing?5501

Wat is het oordeel over het gebruik van een elektrische muggendoder?9523

Wat is het oordeel over het doden van schadelijke dieren?5550

Is het teken die ontstaat op het voorhoofd een teken van de rechtgeleide mensen?10269

Is het toegestaan om te slapen met je voeten richting de qiblah?8036

Waarom is het verboden om op je buik te slapen?36330

Hoe dient men te handelen in geval van Soedjoed At-Tilaawah?6933

Mag ik mijn zieke dier laten inslapen?11689

Breng jullie bewijzen als jullie de waarheid spreken8468