Titel:Keer gelezen:

Lofuitingen moeten uitgesproken worden713

Geld genomen en nu is hij overleden6956

Gestolen geld teruggeven. Maar waar is de eigenaar?7551

Wanneer mag je niet slapen?9130

Het veelvoudig zweren5490

Verboden daden bij het graf van de Profeet3683

Uitleg van dromen8077

Liefde op afstand3043

Is liefde verboden?4163

Geen Arabisch in gebed kunnen5764

Onwettig inkomen van vader963

Aanmoediging tot doorlopende liefdadigheid1021

Smeken om een beter karakter2819

Goede daden wissen slechte daden uit2191

Smeekbeden voor eigenschappen van Profeten1373

Varkensvlees voeren aan katten5914

Offeren bij aankoop van nieuw bezit2345

Offeren als uiting van dank2076

De Schaduw van Allah1900

Saarahs jaloezie tegenover Haadjar1733

De dood wensen vanwege tegenspoed2590

Het geheim van het getal 710947

Houd je tong in bedwang3107

De leeftijd in het Paradijs2656

Lusteloosheid5825

Liefdadigheid is beter dan cOemrah2870

De dochter in het huishouden3844

Ik wil meer vrijheid2472

Je inzetten als de Salaf1762

Beginnen met kennis over Hadieth-wetenschappen4531

Vermenigvuldiging van beloning1644

Weddenschappen over Islamitische kennis1141

Wetschool volgen en weigeren te leren1315

Het missen van een overledene2242

De ondervraging van de overledene in het graf2069

De zeven grote zonden14776

Buigen uit eerbied1590

Het verhaal van Moesa en al-Khidr4114

Voorgeschreven daden van aanbidding op vrijdag2936

Soerat al-Kahf op vrijdag10279

Veldslagen aan het einde der tijden2246

Ongelovigen vergeven2881

Criminelen aangeven2469

Gezondheidszorg voor gevangenen1700

Afspraken vergeten1715

Een gelofte (Nadhr) niet nakomen2038

Steun en giften accepteren van niet-moslim ouder1982

Stelen van een ongelovige staat2063

Waswaas (influisteringen)5604

Vergeten intentie2815

Is de stem van een vrouw cAwrah?3510

Dieren voeden met ouder voedsel1806

Dieren als schietdoel1674

Drugs bestrijden1985

Niet nakomen van een belofte3029

Wetenschappelijke prestaties van de Islam1508

Een prediker die innovaties promoot1828

Maryam een heilige noemen1816

Beloning voor het planten1720

Pokeren zonder geld4440

Doden tot leven wekken2706

Bedelaars2552

Is er leven op andere planeten?4076

Compensatie voor tekortkoming in werk1614

Liefdadigheid1491

Slapen onder één deken4721

Alcoholist in de moskee3169

Zelfverdediging binnen de Islam2987

Oordeel over het betreden van kerken3948

Verrichten van Qiyaam of het reciteren van de Koran?1569

Niet kunnen nakomen van een belofte3556

“Degene die zit, is beter dan degene die staat”2465

Versterken van je geloof2110

cAqieqah na naamsverandering1467

Het dodengebed in al-Haram1952

Verlaat datgene waar je over twijfelt2763

Verplichte zaken voor doven en slechthorende?1753

Knipsels met daarop de Naam van Allah2980

Stelen van de ongelovigen4090

De mens is onrechtvaardig tegen zichzelf2402

Waarom diegenen niet rechtstreeks naar het Paradijs gaan4228

Opwarming van de aarde4213

De 10 die verblijd zijn met het Paradijs5013

Zamzam gemixt met ander water3007

Oordeel over het zichzelf opblazen5286

Het geven van namen aan dieren3236

Bespotten van de hoofddoek3105

Een imam die moet verhuizen2008

Helpen in zonde en overtreding2402

Nieuwe naam na bekering3492

Oordeel over het staan voor Soedjoed ut-Tilaawah1723

Gaan vondelingen naar de Hel?2575

Het aantal Engelen bij een persoon5587

Wat te zeggen tijdens Soedjoed ush-Shoekr2694

Is reinheid vereist bij Soedjoed ut-Tilaawah1755

Mag je schadelijke insecten verbranden?3110

Tweede keer staren naar een vrouw4650

De toestand van de moslims1983

Naar de plaats van het cIed-gebed gaan1386

Het accepteren van geschenken2703

Staat het repareren van de moskee gelijk aan het bouwen ervan?1972

Geluks- en ongeluksgetallen3271

Waarom de Islam nog steeds zo succesvol is3034

Het opstellen van een testament2340

Een djinn in huis16338

Kunnen de doden ons horen?19137

Wij zijn de nakomelingen van Noeh3359

Vrouwen op de markt3764

Al-Djaathoem: een wurgende djinn12875

De fitna van de vrouw7536

De ziel tijdens het slapen9102

Mond en tong bewegen bij Dhikr4799

De betekenis van Taaghoet2611

Het neerslaan van de blik5236

Onzedelijk gedrag verraden2440

Belofte aan Allah verbreken4705

Salaris man en vrouw13876

Boeken lenen uit de moskee2747

Verhuizen op een woensdag2191

Manieren van condoleren6196

Documenten weggooien waarin Allahs Naam staat4256

Een ruime woning3229

Zij spreken de waarheid, maar belanden in de Hel3182

Het vernoemen van een boekenwinkel1677

Oprecht zijn tegenover Allah2669

Goede daden in de ogen van de mensen2130

Aanstellen van een Amierah2018

“Het geloof zal terugkeren naar Medina”2936

Oorzaken van een zwak geloof3957

Verzachten van het verharde hart3718

Huilen omwille van Allah6058

Momenten van Adhkaar4995

Over een mislukking heen komen2723

Berouw van diefstal en bedrog5292

Het beoefenen van karate4559

Eerst innerlijke of eerst uiterlijke daden?2798

Rampspoed als kwijtschelding voor de zonden4244

Kettingbrieven3340

Wat te doen wanneer de avond valt?6518

Crematie5820

Bijwonen van een niet-moslim begrafenis13537

De genietingen van deze wereld2967

Is Arabisch leren verplicht?4534

Voedsel klaarmaken tijdens de rouwperiode4142

Jezelf een andere naam geven2783

Het supporten van sportteams2670

Het graf als laatste rustplaats?3565

Liefdadigheid uitgeven aan innoveerders2558

Een ander vragen om smeekbeden4092

Specifieke tijd om de graven te bezoeken2379

Het oordeel over Anashied4535

Katten als huisdier nemen23149

Kruiswoordpuzzels3148

De beloning van een gebed aan een overledene4803

De smeekbede van een zwangere vrouw13047

Rouwen om de doden6002

Extreme sports3562

Waarom zijn er zoveel aardbevingen?7090

Bijeenkomen voor condoleances3581

Acteren in toneelstukken en het schrijven van ficties2253

Wie heeft mij betoverd?12092

Tijd voor het middagdutje5438

Geen specifieke dag voor het condoleren4538

Twijfels over de positie van de vrouw4237

Plichten tegenover moslimminderheden2054

Dieren castreren4621

Op toilet zitten en luisteren naar audio3588

Videobeelden met dieren2728

Films met levende wezens3492

Gestolen geld teruggeven3429

Geluk zit in de Islam6530

Naar de moskee gaan, getuigt van Imaan3920

Bekeren en handelen naar de Wetgeving2379

Waarom zijn vrouwen gebrekkig in intelligentie en geloof?9079

Na moslim worden je naam veranderen?4443

Krijg je beloning voor het lezen van overleveringen?4678

Software kopiëren3779

Naar kermissen gaan5031

1 april…4539

Moment van avond-Adhkaar3559

Muziek simuleren4565

Intentie uitspreken of niet?6807

Religieuze boekjes mee naar de badkamer3627

Intentie of daden3247

Vredesgroet afkorten in teksten6642

Nachtmerries22322

Bij bekritiseren iemands naam noemen3357

Geld ontvangen voor de dodenwassing3844

Valselijk zweren op Allah7607

Wat is Zamzam water?15552

Het verkopen van water en Zamzam3905

Het gebruiken van een kralenketting6880

Kattenvoer met varkensvlees6218

Koran reciteren voor de overledene9994

Heffen van de handen tijdens smeekbeden11430

Scheiding tussen de mannen- en vrouwenruimte6598

Sheikh al-Barraak over de huidige Arabische onrusten6086

Domino, schaken en dammen10071

Spelen met dobbelstenen9442

Bij bekering alle gemiste gebeden inhalen?5909

Dromenuitlegger16472

Servies met afbeeldingen4508

Het houden van huisdieren6152

Het bezoeken van graven3709

Ik voel dat mijn Imaan is afgenomen7673

Mag ik in zee zwemmen?12593

Ik proef de zoetheid van het geloof niet!6629

Geschenken aannemen afkomstig van Haraam4726

Computerspellen5657

Ik ben afgedwaald, wat nu?6700

Moederdag9896

Kijken naar weersvoorspellingen6935

Dit leven beu zijn12032

Uiting om naar een overledene te verwijzen3683

Mag je klappen en fluiten?9752

De wijze van de dodenwassing8687

Sheikh ibn al-cOethaymien over verkiezingen9854

Deelnemen aan politieke verkiezingen9468

Kennis opdoen op oudere leeftijd4300

Mag ik mijn gestolen bezit terugpakken?6056

Vegen over het gezicht na een smeekbede8909

Wat zijn de prioriteiten bij het opdoen van kennis?4421

Het bekritiseren van geleerden4822

Ik bedek mijn cAuwrah. Mag ik dan naar de sauna?7522

Kennen de Djinns het Ongeziene?7648

Kan een Djinn het lichaam van een mens overnemen?12999

Wat is de positie van de geleerden?4492

Het klappen in de handen10761

Smeekbeden verrichten in een andere taal8681

Ik wil mij bekeren maar heb veel gezondigd in mijn oude leven10484

Leiding vragen voor de shaytaan6598

Is Aadam (vrede zij met hem) de eerste profeet?7781

Het kussen en omhelzen tijdens ontmoetingen13399

De mensen tot wie de boodschap van de Islam niet ter ore is gekomen5561

Is de besnijdenis een voorwaarde om je te bekeren tot de Islam?10660

Meningsverschillen tussen de vier grote imams10468

Hoe komt het dat iemand een smeekbede verricht en deze niet…9316

Hoe kan men onderscheid maken tussen tegenspoed als boetedoening en tegenspoed als waarschuwing?5612

Wat is het oordeel over het gebruik van een elektrische muggendoder?9747

Wat is het oordeel over het doden van schadelijke dieren?5669

Is het teken die ontstaat op het voorhoofd een teken van de rechtgeleide mensen?10558

Is het toegestaan om te slapen met je voeten richting de qiblah?8197

Waarom is het verboden om op je buik te slapen?38043

Hoe dient men te handelen in geval van Soedjoed At-Tilaawah?7074

Mag ik mijn zieke dier laten inslapen?12053

Breng jullie bewijzen als jullie de waarheid spreken8874