Titel:Keer gelezen:

Doeʿaa’ tijdens een live-uitzending334

Overdag de Adhkaar voor het slapengaan1460

Religieuze teksten op uitnodigingskaarten2248

Wanneer spreken we over verspilling?1290

Onderbroken om te gaan slapen985

Lofuitingen moeten uitgesproken worden907

Geld genomen en nu is hij overleden7195

Gestolen geld teruggeven. Maar waar is de eigenaar?7798

Wanneer mag je niet slapen?9578

Het veelvoudig zweren6285

Verboden daden bij het graf van de Profeet3882

Uitleg van dromen10896

Liefde op afstand3393

Is liefde verboden?4480

Geen Arabisch in gebed kunnen6239

Onwettig inkomen van vader1155

Aanmoediging tot doorlopende liefdadigheid1351

Smeken om een beter karakter3150

Goede daden wissen slechte daden uit2796

Smeekbeden voor eigenschappen van Profeten1587

Varkensvlees voeren aan katten6207

Offeren bij aankoop van nieuw bezit2499

Offeren als uiting van dank2281

De Schaduw van Allah2256

Saarahs jaloezie tegenover Haadjar1973

De dood wensen vanwege tegenspoed2816

Het geheim van het getal 711987

Houd je tong in bedwang3321

De leeftijd in het Paradijs3208

Lusteloosheid5825

Liefdadigheid is beter dan cOemrah3121

De dochter in het huishouden4161

Ik wil meer vrijheid2693

Je inzetten als de Salaf1986

Beginnen met kennis over Hadieth-wetenschappen6514

Vermenigvuldiging van beloning1915

Weddenschappen over Islamitische kennis1409

Wetschool volgen en weigeren te leren1511

Het missen van een overledene2550

De ondervraging van de overledene in het graf2412

De zeven grote zonden20471

Buigen uit eerbied1818

Het verhaal van Moesa en al-Khidr5084

Voorgeschreven daden van aanbidding op vrijdag3430

Soerat al-Kahf op vrijdag13747

Veldslagen aan het einde der tijden2496

Ongelovigen vergeven3364

Criminelen aangeven2748

Gezondheidszorg voor gevangenen1956

Afspraken vergeten1929

Een gelofte (Nadhr) niet nakomen2295

Steun en giften accepteren van niet-moslim ouder2143

Stelen van een ongelovige staat2273

Waswaas (influisteringen)6871

Vergeten intentie3442

Is de stem van een vrouw cAwrah?3807

Dieren voeden met ouder voedsel2000

Dieren als schietdoel1919

Drugs bestrijden2143

Niet nakomen van een belofte3718

Wetenschappelijke prestaties van de Islam1651

Een prediker die innovaties promoot1986

Maryam een heilige noemen2033

Beloning voor het planten1899

Pokeren zonder geld5335

Doden tot leven wekken2969

Bedelaars2552

Is er leven op andere planeten?4627

Compensatie voor tekortkoming in werk1773

Liefdadigheid1491

Slapen onder één deken5071

Alcoholist in de moskee3596

Zelfverdediging binnen de Islam3283

Oordeel over het betreden van kerken4471

Verrichten van Qiyaam of het reciteren van de Koran?1710

Niet kunnen nakomen van een belofte4148

“Degene die zit, is beter dan degene die staat”2627

Versterken van je geloof2305

cAqieqah na naamsverandering1623

Het dodengebed in al-Haram2180

Verlaat datgene waar je over twijfelt3164

Verplichte zaken voor doven en slechthorende?1907

Knipsels met daarop de Naam van Allah3247

Stelen van de ongelovigen4799

De mens is onrechtvaardig tegen zichzelf2617

Waarom diegenen niet rechtstreeks naar het Paradijs gaan4724

Opwarming van de aarde5127

De 10 die verblijd zijn met het Paradijs5835

Zamzam gemixt met ander water3344

Oordeel over het zichzelf opblazen5506

Het geven van namen aan dieren3506

Bespotten van de hoofddoek3373

Een imam die moet verhuizen2148

Helpen in zonde en overtreding2552

Nieuwe naam na bekering3802

Oordeel over het staan voor Soedjoed ut-Tilaawah1876

Gaan vondelingen naar de Hel?2768

Het aantal Engelen bij een persoon6247

Wat te zeggen tijdens Soedjoed ush-Shoekr2909

Is reinheid vereist bij Soedjoed ut-Tilaawah1937

Mag je schadelijke insecten verbranden?3315

Tweede keer staren naar een vrouw5013

De toestand van de moslims2141

Naar de plaats van het cIed-gebed gaan1520

Het accepteren van geschenken2908

Staat het repareren van de moskee gelijk aan het bouwen ervan?2146

Geluks- en ongeluksgetallen3603

Waarom de Islam nog steeds zo succesvol is3259

Het opstellen van een testament2525

Een djinn in huis18855

Kunnen de doden ons horen?23665

Wij zijn de nakomelingen van Noeh3756

Vrouwen op de markt4059

Al-Djaathoem: een wurgende djinn15123

De fitna van de vrouw8307

De ziel tijdens het slapen10305

Mond en tong bewegen bij Dhikr5239

De betekenis van Taaghoet2822

Het neerslaan van de blik5753

Onzedelijk gedrag verraden2646

Belofte aan Allah verbreken5141

Salaris man en vrouw18572

Boeken lenen uit de moskee2896

Verhuizen op een woensdag2420

Manieren van condoleren6957

Documenten weggooien waarin Allahs Naam staat4650

Een ruime woning3404

Zij spreken de waarheid, maar belanden in de Hel3371

Het vernoemen van een boekenwinkel1837

Oprecht zijn tegenover Allah2928

Goede daden in de ogen van de mensen2309

Aanstellen van een Amierah2138

“Het geloof zal terugkeren naar Medina”3071

Oorzaken van een zwak geloof4240

Verzachten van het verharde hart4035

Huilen omwille van Allah6687

Momenten van Adhkaar6884

Over een mislukking heen komen2877

Berouw van diefstal en bedrog9036

Het beoefenen van karate4763

Eerst innerlijke of eerst uiterlijke daden?2970

Rampspoed als kwijtschelding voor de zonden4558

Kettingbrieven3340

Wat te doen wanneer de avond valt?7298

Crematie6496

Bijwonen van een niet-moslim begrafenis15201

De genietingen van deze wereld3210

Is Arabisch leren verplicht?4914

Voedsel klaarmaken tijdens de rouwperiode4718

Jezelf een andere naam geven2980

Het supporten van sportteams2829

Het graf als laatste rustplaats?3757

Liefdadigheid uitgeven aan innoveerders2745

Een ander vragen om smeekbeden4403

Specifieke tijd om de graven te bezoeken2559

Het oordeel over Anashied4792

Katten als huisdier nemen26991

Kruiswoordpuzzels3148

De beloning van een gebed aan een overledene5092

De smeekbede van een zwangere vrouw14446

Rouwen om de doden6629

Extreme sports3719

Waarom zijn er zoveel aardbevingen?7440

Bijeenkomen voor condoleances3748

Acteren in toneelstukken en het schrijven van ficties2454

Wie heeft mij betoverd?14097

Tijd voor het middagdutje5716

Geen specifieke dag voor het condoleren4796

Twijfels over de positie van de vrouw4456

Plichten tegenover moslimminderheden2225

Dieren castreren5255

Op toilet zitten en luisteren naar audio3795

Videobeelden met dieren2880

Films met levende wezens3658

Gestolen geld teruggeven3604

Geluk zit in de Islam6916

Naar de moskee gaan, getuigt van Imaan4072

Bekeren en handelen naar de Wetgeving2560

Waarom zijn vrouwen gebrekkig in intelligentie en geloof?9406

Na moslim worden je naam veranderen?4614

Krijg je beloning voor het lezen van overleveringen?4833

Software kopiëren3974

Naar kermissen gaan5214

1 april…4707

Moment van avond-Adhkaar3803

Muziek simuleren4773

Intentie uitspreken of niet?7144

Religieuze boekjes mee naar de badkamer3824

Intentie of daden3418

Vredesgroet afkorten in teksten6879

Nachtmerries25602

Bij bekritiseren iemands naam noemen3486

Geld ontvangen voor de dodenwassing4040

Valselijk zweren op Allah8014

Wat is Zamzam water?17322

Het verkopen van water en Zamzam4088

Het gebruiken van een kralenketting7390

Kattenvoer met varkensvlees6393

Koran reciteren voor de overledene10913

Heffen van de handen tijdens smeekbeden11952

Scheiding tussen de mannen- en vrouwenruimte7052

Sheikh al-Barraak over de huidige Arabische onrusten6234

Domino, schaken en dammen10662

Spelen met dobbelstenen11645

Bij bekering alle gemiste gebeden inhalen?6157

Dromenuitlegger16472

Servies met afbeeldingen4677

Het houden van huisdieren6508

Het bezoeken van graven3879

Ik voel dat mijn Imaan is afgenomen7887

Mag ik in zee zwemmen?12874

Ik proef de zoetheid van het geloof niet!6842

Geschenken aannemen afkomstig van Haraam4912

Computerspellen5829

Ik ben afgedwaald, wat nu?6915

Moederdag9896

Kijken naar weersvoorspellingen7144

Dit leven beu zijn12482

Uiting om naar een overledene te verwijzen3813

Mag je klappen en fluiten?10561

De wijze van de dodenwassing9254

Sheikh ibn al-cOethaymien over verkiezingen10019

Deelnemen aan politieke verkiezingen9664

Kennis opdoen op oudere leeftijd4422

Mag ik mijn gestolen bezit terugpakken?6223

Vegen over het gezicht na een smeekbede9137

Wat zijn de prioriteiten bij het opdoen van kennis?4569

Het bekritiseren van geleerden5012

Ik bedek mijn cAuwrah. Mag ik dan naar de sauna?7693

Kennen de Djinns het Ongeziene?7851

Kan een Djinn het lichaam van een mens overnemen?13700

Wat is de positie van de geleerden?4631

Het klappen in de handen10923

Smeekbeden verrichten in een andere taal8891

Ik wil mij bekeren maar heb veel gezondigd in mijn oude leven10671

Leiding vragen voor de shaytaan6764

Is Aadam (vrede zij met hem) de eerste profeet?7983

Het kussen en omhelzen tijdens ontmoetingen13814

De mensen tot wie de boodschap van de Islam niet ter ore is gekomen5739

Is de besnijdenis een voorwaarde om je te bekeren tot de Islam?10932

Meningsverschillen tussen de vier grote imams10766

Hoe komt het dat iemand een smeekbede verricht en deze niet…9772

Hoe kan men onderscheid maken tussen tegenspoed als boetedoening en tegenspoed als waarschuwing?5757

Wat is het oordeel over het gebruik van een elektrische muggendoder?9955

Wat is het oordeel over het doden van schadelijke dieren?5834

Is het teken die ontstaat op het voorhoofd een teken van de rechtgeleide mensen?10887

Is het toegestaan om te slapen met je voeten richting de qiblah?8408

Waarom is het verboden om op je buik te slapen?40389

Hoe dient men te handelen in geval van Soedjoed At-Tilaawah?7258

Mag ik mijn zieke dier laten inslapen?12577

Breng jullie bewijzen als jullie de waarheid spreken9613