Titel:Keer gelezen:

Gestolen geld teruggeven. Maar waar is de eigenaar?6973

Wanneer mag je niet slapen?8203

Het veelvoudig zweren4768

Verboden daden bij het graf van de Profeet3445

Uitleg van dromen5239

Liefde op afstand2712

Is liefde verboden?3805

Geen Arabisch in gebed kunnen5263

Onwettig inkomen van vader767

Aanmoediging tot doorlopende liefdadigheid736

Smeken om een beter karakter2361

Goede daden wissen slechte daden uit1760

Smeekbeden voor eigenschappen van Profeten1175

Varkensvlees voeren aan katten5578

Offeren bij aankoop van nieuw bezit2154

Offeren als uiting van dank1841

De Schaduw van Allah1485

Saarahs jaloezie tegenover Haadjar1475

De dood wensen vanwege tegenspoed2358

Het geheim van het getal 79654

Houd je tong in bedwang2828

De leeftijd in het Paradijs2019

Lusteloosheid5825

Liefdadigheid is beter dan cOemrah2662

De dochter in het huishouden3533

Ik wil meer vrijheid2182

Je inzetten als de Salaf1584

Beginnen met kennis over Hadieth-wetenschappen2081

Vermenigvuldiging van beloning1339

Weddenschappen over Islamitische kennis948

Wetschool volgen en weigeren te leren1150

Het missen van een overledene1922

De ondervraging van de overledene in het graf1765

De zeven grote zonden9574

Buigen uit eerbied1362

Het verhaal van Moesa en al-Khidr3260

Voorgeschreven daden van aanbidding op vrijdag2553

Soerat al-Kahf op vrijdag6501

Veldslagen aan het einde der tijden1984

Ongelovigen vergeven2387

Criminelen aangeven2129

Gezondheidszorg voor gevangenen1429

Afspraken vergeten1495

Een gelofte (Nadhr) niet nakomen1752

Steun en giften accepteren van niet-moslim ouder1801

Stelen van een ongelovige staat1868

Waswaas (influisteringen)4232

Vergeten intentie2009

Is de stem van een vrouw cAwrah?3171

Dieren voeden met ouder voedsel1620

Dieren als schietdoel1439

Drugs bestrijden1773

Niet nakomen van een belofte2560

Wetenschappelijke prestaties van de Islam1337

Een prediker die innovaties promoot1653

Maryam een heilige noemen1631

Beloning voor het planten1557

Pokeren zonder geld3639

Doden tot leven wekken2426

Bedelaars2552

Is er leven op andere planeten?3516

Compensatie voor tekortkoming in werk1464

Liefdadigheid1491

Slapen onder één deken4310

Alcoholist in de moskee2749

Zelfverdediging binnen de Islam2683

Oordeel over het betreden van kerken3284

Verrichten van Qiyaam of het reciteren van de Koran?1434

Niet kunnen nakomen van een belofte2992

“Degene die zit, is beter dan degene die staat”2265

Versterken van je geloof1936

cAqieqah na naamsverandering1303

Het dodengebed in al-Haram1746

Verlaat datgene waar je over twijfelt2313

Verplichte zaken voor doven en slechthorende?1566

Knipsels met daarop de Naam van Allah2700

Stelen van de ongelovigen3570

De mens is onrechtvaardig tegen zichzelf2216

Waarom diegenen niet rechtstreeks naar het Paradijs gaan3788

Opwarming van de aarde3761

De 10 die verblijd zijn met het Paradijs4203

Zamzam gemixt met ander water2627

Oordeel over het zichzelf opblazen4944

Het geven van namen aan dieren2914

Bespotten van de hoofddoek2848

Een imam die moet verhuizen1866

Helpen in zonde en overtreding2237

Nieuwe naam na bekering3134

Oordeel over het staan voor Soedjoed ut-Tilaawah1584

Gaan vondelingen naar de Hel?2390

Het aantal Engelen bij een persoon4865

Wat te zeggen tijdens Soedjoed ush-Shoekr2444

Is reinheid vereist bij Soedjoed ut-Tilaawah1593

Mag je schadelijke insecten verbranden?2864

Tweede keer staren naar een vrouw4214

De toestand van de moslims1821

Naar de plaats van het cIed-gebed gaan1253

Het accepteren van geschenken2485

Staat het repareren van de moskee gelijk aan het bouwen ervan?1811

Geluks- en ongeluksgetallen2923

Waarom de Islam nog steeds zo succesvol is2781

Het opstellen van een testament2118

Een djinn in huis13941

Kunnen de doden ons horen?15440

Wij zijn de nakomelingen van Noeh2941

Vrouwen op de markt3498

Al-Djaathoem: een wurgende djinn10954

De fitna van de vrouw6611

De ziel tijdens het slapen7756

Mond en tong bewegen bij Dhikr4221

De betekenis van Taaghoet2398

Het neerslaan van de blik4600

Onzedelijk gedrag verraden2250

Belofte aan Allah verbreken3912

Salaris man en vrouw9981

Boeken lenen uit de moskee2594

Verhuizen op een woensdag1971

Manieren van condoleren5416

Documenten weggooien waarin Allahs Naam staat3789

Een ruime woning3015

Zij spreken de waarheid, maar belanden in de Hel2996

Het vernoemen van een boekenwinkel1541

Oprecht zijn tegenover Allah2425

Goede daden in de ogen van de mensen1951

Aanstellen van een Amierah1884

“Het geloof zal terugkeren naar Medina”2757

Oorzaken van een zwak geloof3627

Verzachten van het verharde hart3422

Huilen omwille van Allah5320

Momenten van Adhkaar4007

Over een mislukking heen komen2545

Berouw van diefstal en bedrog4618

Het beoefenen van karate3588

Eerst innerlijke of eerst uiterlijke daden?2613

Rampspoed als kwijtschelding voor de zonden3950

Kettingbrieven3340

Wat te doen wanneer de avond valt?5574

Crematie5667

Bijwonen van een niet-moslim begrafenis12060

De genietingen van deze wereld2700

Is Arabisch leren verplicht?4202

Voedsel klaarmaken tijdens de rouwperiode3446

Jezelf een andere naam geven2582

Het supporten van sportteams2488

Het graf als laatste rustplaats?3418

Liefdadigheid uitgeven aan innoveerders2411

Een ander vragen om smeekbeden3746

Specifieke tijd om de graven te bezoeken2235

Het oordeel over Anashied4342

Katten als huisdier nemen17870

Kruiswoordpuzzels3148

De beloning van een gebed aan een overledene4455

De smeekbede van een zwangere vrouw11241

Rouwen om de doden5444

Extreme sports3376

Waarom zijn er zoveel aardbevingen?6710

Bijeenkomen voor condoleances3415

Acteren in toneelstukken en het schrijven van ficties2082

Wie heeft mij betoverd?10804

Tijd voor het middagdutje5047

Geen specifieke dag voor het condoleren4293

Twijfels over de positie van de vrouw4002

Plichten tegenover moslimminderheden1911

Dieren castreren3913

Op toilet zitten en luisteren naar audio3372

Videobeelden met dieren2522

Films met levende wezens3342

Gestolen geld teruggeven3248

Geluk zit in de Islam6071

Naar de moskee gaan, getuigt van Imaan3740

Bekeren en handelen naar de Wetgeving2218

Waarom zijn vrouwen gebrekkig in intelligentie en geloof?8655

Na moslim worden je naam veranderen?4243

Krijg je beloning voor het lezen van overleveringen?4490

Software kopiëren3620

Naar kermissen gaan4794

1 april…4326

Moment van avond-Adhkaar3338

Muziek simuleren4372

Intentie uitspreken of niet?6135

Religieuze boekjes mee naar de badkamer3428

Intentie of daden3075

Vredesgroet afkorten in teksten6448

Nachtmerries19112

Bij bekritiseren iemands naam noemen3221

Geld ontvangen voor de dodenwassing3687

Valselijk zweren op Allah7083

Wat is Zamzam water?13362

Het verkopen van water en Zamzam3733

Het gebruiken van een kralenketting6337

Kattenvoer met varkensvlees6016

Koran reciteren voor de overledene8837

Heffen van de handen tijdens smeekbeden10627

Scheiding tussen de mannen- en vrouwenruimte6124

Sheikh al-Barraak over de huidige Arabische onrusten5922

Domino, schaken en dammen9628

Spelen met dobbelstenen8711

Bij bekering alle gemiste gebeden inhalen?5677

Dromenuitlegger16472

Servies met afbeeldingen4337

Het houden van huisdieren5883

Het bezoeken van graven3548

Ik voel dat mijn Imaan is afgenomen7448

Mag ik in zee zwemmen?12029

Ik proef de zoetheid van het geloof niet!6438

Geschenken aannemen afkomstig van Haraam4570

Computerspellen5516

Ik ben afgedwaald, wat nu?6490

Moederdag9896

Kijken naar weersvoorspellingen6726

Dit leven beu zijn11522

Uiting om naar een overledene te verwijzen3539

Mag je klappen en fluiten?9011

De wijze van de dodenwassing8161

Sheikh ibn al-cOethaymien over verkiezingen9660

Deelnemen aan politieke verkiezingen9209

Kennis opdoen op oudere leeftijd4161

Mag ik mijn gestolen bezit terugpakken?5837

Vegen over het gezicht na een smeekbede8636

Wat zijn de prioriteiten bij het opdoen van kennis?4290

Het bekritiseren van geleerden4638

Ik bedek mijn cAuwrah. Mag ik dan naar de sauna?7312

Kennen de Djinns het Ongeziene?7463

Kan een Djinn het lichaam van een mens overnemen?12333

Wat is de positie van de geleerden?4361

Het klappen in de handen10550

Smeekbeden verrichten in een andere taal8460

Ik wil mij bekeren maar heb veel gezondigd in mijn oude leven10291

Leiding vragen voor de shaytaan6449

Is Aadam (vrede zij met hem) de eerste profeet?7541

Het kussen en omhelzen tijdens ontmoetingen13087

De mensen tot wie de boodschap van de Islam niet ter ore is gekomen5413

Is de besnijdenis een voorwaarde om je te bekeren tot de Islam?10391

Meningsverschillen tussen de vier grote imams10062

Hoe komt het dat iemand een smeekbede verricht en deze niet…9090

Hoe kan men onderscheid maken tussen tegenspoed als boetedoening en tegenspoed als waarschuwing?5452

Wat is het oordeel over het gebruik van een elektrische muggendoder?9425

Wat is het oordeel over het doden van schadelijke dieren?5504

Is het teken die ontstaat op het voorhoofd een teken van de rechtgeleide mensen?10154

Is het toegestaan om te slapen met je voeten richting de qiblah?7967

Waarom is het verboden om op je buik te slapen?35307

Hoe dient men te handelen in geval van Soedjoed At-Tilaawah?6881

Mag ik mijn zieke dier laten inslapen?11501

Breng jullie bewijzen als jullie de waarheid spreken8317