Titel:Keer gelezen:

Het veelvoudig zweren4331

Verboden daden bij het graf van de Profeet3405

Uitleg van dromen5022

Liefde op afstand2654

Is liefde verboden?3731

Geen Arabisch in gebed kunnen5195

Onwettig inkomen van vader730

Aanmoediging tot doorlopende liefdadigheid692

Smeken om een beter karakter2281

Goede daden wissen slechte daden uit1681

Smeekbeden voor eigenschappen van Profeten1128

Varkensvlees voeren aan katten5521

Offeren bij aankoop van nieuw bezit2118

Offeren als uiting van dank1798

De Schaduw van Allah1412

Saarahs jaloezie tegenover Haadjar1435

De dood wensen vanwege tegenspoed2319

Het geheim van het getal 79411

Houd je tong in bedwang2779

De leeftijd in het Paradijs1949

Lusteloosheid5825

Liefdadigheid is beter dan cOemrah2622

De dochter in het huishouden3483

Ik wil meer vrijheid2143

Je inzetten als de Salaf1550

Beginnen met kennis over Hadieth-wetenschappen1716

Vermenigvuldiging van beloning1298

Weddenschappen over Islamitische kennis921

Wetschool volgen en weigeren te leren1123

Het missen van een overledene1848

De ondervraging van de overledene in het graf1707

De zeven grote zonden8836

Buigen uit eerbied1325

Het verhaal van Moesa en al-Khidr3002

Voorgeschreven daden van aanbidding op vrijdag2483

Soerat al-Kahf op vrijdag5600

Veldslagen aan het einde der tijden1936

Ongelovigen vergeven2292

Criminelen aangeven1930

Gezondheidszorg voor gevangenen1373

Afspraken vergeten1450

Een gelofte (Nadhr) niet nakomen1702

Steun en giften accepteren van niet-moslim ouder1761

Stelen van een ongelovige staat1832

Waswaas (influisteringen)4025

Vergeten intentie1899

Is de stem van een vrouw cAwrah?3113

Dieren voeden met ouder voedsel1588

Dieren als schietdoel1393

Drugs bestrijden1743

Niet nakomen van een belofte2490

Wetenschappelijke prestaties van de Islam1297

Een prediker die innovaties promoot1622

Maryam een heilige noemen1603

Beloning voor het planten1532

Pokeren zonder geld3504

Doden tot leven wekken2383

Bedelaars2552

Is er leven op andere planeten?3391

Compensatie voor tekortkoming in werk1437

Liefdadigheid1491

Slapen onder één deken4235

Alcoholist in de moskee2683

Zelfverdediging binnen de Islam2635

Oordeel over het betreden van kerken3181

Verrichten van Qiyaam of het reciteren van de Koran?1415

Niet kunnen nakomen van een belofte2885

“Degene die zit, is beter dan degene die staat”2235

Versterken van je geloof1896

cAqieqah na naamsverandering1273

Het dodengebed in al-Haram1716

Verlaat datgene waar je over twijfelt2234

Verplichte zaken voor doven en slechthorende?1532

Knipsels met daarop de Naam van Allah2648

Stelen van de ongelovigen3458

De mens is onrechtvaardig tegen zichzelf2178

Waarom diegenen niet rechtstreeks naar het Paradijs gaan3658

Opwarming van de aarde3521

De 10 die verblijd zijn met het Paradijs4062

Zamzam gemixt met ander water2576

Oordeel over het zichzelf opblazen4890

Het geven van namen aan dieren2868

Bespotten van de hoofddoek2795

Een imam die moet verhuizen1849

Helpen in zonde en overtreding2211

Nieuwe naam na bekering3069

Oordeel over het staan voor Soedjoed ut-Tilaawah1560

Gaan vondelingen naar de Hel?2358

Het aantal Engelen bij een persoon4712

Wat te zeggen tijdens Soedjoed ush-Shoekr2400

Is reinheid vereist bij Soedjoed ut-Tilaawah1573

Mag je schadelijke insecten verbranden?2837

Tweede keer staren naar een vrouw4138

De toestand van de moslims1799

Naar de plaats van het cIed-gebed gaan1230

Het accepteren van geschenken2457

Staat het repareren van de moskee gelijk aan het bouwen ervan?1789

Geluks- en ongeluksgetallen2863

Waarom de Islam nog steeds zo succesvol is2732

Het opstellen van een testament2083

Een djinn in huis13513

Kunnen de doden ons horen?14917

Wij zijn de nakomelingen van Noeh2865

Vrouwen op de markt3447

Al-Djaathoem: een wurgende djinn10628

De fitna van de vrouw6438

De ziel tijdens het slapen7433

Mond en tong bewegen bij Dhikr4126

De betekenis van Taaghoet2355

Het neerslaan van de blik4497

Onzedelijk gedrag verraden2222

Belofte aan Allah verbreken3836

Salaris man en vrouw9309

Boeken lenen uit de moskee2574

Verhuizen op een woensdag1939

Manieren van condoleren5270

Documenten weggooien waarin Allahs Naam staat3716

Een ruime woning2979

Zij spreken de waarheid, maar belanden in de Hel2956

Het vernoemen van een boekenwinkel1523

Oprecht zijn tegenover Allah2374

Goede daden in de ogen van de mensen1925

Aanstellen van een Amierah1855

“Het geloof zal terugkeren naar Medina”2728

Oorzaken van een zwak geloof3578

Verzachten van het verharde hart3361

Huilen omwille van Allah5177

Momenten van Adhkaar3866

Over een mislukking heen komen2511

Berouw van diefstal en bedrog4496

Het beoefenen van karate3547

Eerst innerlijke of eerst uiterlijke daden?2583

Rampspoed als kwijtschelding voor de zonden3906

Kettingbrieven3340

Wat te doen wanneer de avond valt?5405

Crematie5667

Bijwonen van een niet-moslim begrafenis11737

De genietingen van deze wereld2650

Is Arabisch leren verplicht?4132

Voedsel klaarmaken tijdens de rouwperiode3310

Jezelf een andere naam geven2547

Het supporten van sportteams2459

Het graf als laatste rustplaats?3395

Liefdadigheid uitgeven aan innoveerders2386

Een ander vragen om smeekbeden3684

Specifieke tijd om de graven te bezoeken2208

Het oordeel over Anashied4299

Katten als huisdier nemen17140

Kruiswoordpuzzels3148

De beloning van een gebed aan een overledene4409

De smeekbede van een zwangere vrouw10901

Rouwen om de doden5351

Extreme sports3350

Waarom zijn er zoveel aardbevingen?6633

Bijeenkomen voor condoleances3379

Acteren in toneelstukken en het schrijven van ficties2056

Wie heeft mij betoverd?10639

Tijd voor het middagdutje4965

Geen specifieke dag voor het condoleren4240

Twijfels over de positie van de vrouw3964

Plichten tegenover moslimminderheden1886

Dieren castreren3825

Op toilet zitten en luisteren naar audio3339

Videobeelden met dieren2492

Films met levende wezens3307

Gestolen geld teruggeven3156

Geluk zit in de Islam5973

Naar de moskee gaan, getuigt van Imaan3709

Bekeren en handelen naar de Wetgeving2196

Waarom zijn vrouwen gebrekkig in intelligentie en geloof?8604

Na moslim worden je naam veranderen?4195

Krijg je beloning voor het lezen van overleveringen?4458

Software kopiëren3596

Naar kermissen gaan4763

1 april…4294

Moment van avond-Adhkaar3265

Muziek simuleren4336

Intentie uitspreken of niet?6061

Religieuze boekjes mee naar de badkamer3403

Intentie of daden3049

Vredesgroet afkorten in teksten6404

Nachtmerries18500

Bij bekritiseren iemands naam noemen3193

Geld ontvangen voor de dodenwassing3663

Valselijk zweren op Allah6896

Wat is Zamzam water?13054

Het verkopen van water en Zamzam3704

Het gebruiken van een kralenketting6256

Kattenvoer met varkensvlees5981

Koran reciteren voor de overledene8676

Heffen van de handen tijdens smeekbeden10459

Scheiding tussen de mannen- en vrouwenruimte6041

Sheikh al-Barraak over de huidige Arabische onrusten5903

Domino, schaken en dammen9558

Spelen met dobbelstenen8339

Bij bekering alle gemiste gebeden inhalen?5606

Dromenuitlegger16472

Servies met afbeeldingen4300

Het houden van huisdieren5838

Het bezoeken van graven3523

Ik voel dat mijn Imaan is afgenomen7413

Mag ik in zee zwemmen?11986

Ik proef de zoetheid van het geloof niet!6407

Geschenken aannemen afkomstig van Haraam4547

Computerspellen5510

Ik ben afgedwaald, wat nu?6446

Moederdag9896

Kijken naar weersvoorspellingen6671

Dit leven beu zijn11411

Uiting om naar een overledene te verwijzen3507

Mag je klappen en fluiten?8896

De wijze van de dodenwassing8034

Sheikh ibn al-cOethaymien over verkiezingen9210

Deelnemen aan politieke verkiezingen6248

Kennis opdoen op oudere leeftijd4137

Mag ik mijn gestolen bezit terugpakken?5648

Vegen over het gezicht na een smeekbede8605

Wat zijn de prioriteiten bij het opdoen van kennis?4266

Het bekritiseren van geleerden4593

Ik bedek mijn cAuwrah. Mag ik dan naar de sauna?7272

Kennen de Djinns het Ongeziene?7435

Kan een Djinn het lichaam van een mens overnemen?12244

Wat is de positie van de geleerden?4333

Het klappen in de handen10518

Smeekbeden verrichten in een andere taal8420

Ik wil mij bekeren maar heb veel gezondigd in mijn oude leven10264

Leiding vragen voor de shaytaan6429

Is Aadam (vrede zij met hem) de eerste profeet?7490

Het kussen en omhelzen tijdens ontmoetingen13032

De mensen tot wie de boodschap van de Islam niet ter ore is gekomen5397

Is de besnijdenis een voorwaarde om je te bekeren tot de Islam?10330

Meningsverschillen tussen de vier grote imams9993

Hoe komt het dat iemand een smeekbede verricht en deze niet…9023

Hoe kan men onderscheid maken tussen tegenspoed als boetedoening en tegenspoed als waarschuwing?5422

Wat is het oordeel over het gebruik van een elektrische muggendoder?9384

Wat is het oordeel over het doden van schadelijke dieren?5485

Is het teken die ontstaat op het voorhoofd een teken van de rechtgeleide mensen?10107

Is het toegestaan om te slapen met je voeten richting de qiblah?7930

Waarom is het verboden om op je buik te slapen?34718

Hoe dient men te handelen in geval van Soedjoed At-Tilaawah?6855

Mag ik mijn zieke dier laten inslapen?11415

Breng jullie bewijzen als jullie de waarheid spreken8286