Titel:Keer gelezen:

Wanneer spreken we over verspilling?230

Onderbroken om te gaan slapen830

Lofuitingen moeten uitgesproken worden781

Geld genomen en nu is hij overleden7043

Gestolen geld teruggeven. Maar waar is de eigenaar?7645

Wanneer mag je niet slapen?9282

Het veelvoudig zweren5759

Verboden daden bij het graf van de Profeet3759

Uitleg van dromen9279

Liefde op afstand3162

Is liefde verboden?4284

Geen Arabisch in gebed kunnen5947

Onwettig inkomen van vader1027

Aanmoediging tot doorlopende liefdadigheid1145

Smeken om een beter karakter2938

Goede daden wissen slechte daden uit2339

Smeekbeden voor eigenschappen van Profeten1444

Varkensvlees voeren aan katten6020

Offeren bij aankoop van nieuw bezit2404

Offeren als uiting van dank2155

De Schaduw van Allah2027

Saarahs jaloezie tegenover Haadjar1802

De dood wensen vanwege tegenspoed2673

Het geheim van het getal 711330

Houd je tong in bedwang3185

De leeftijd in het Paradijs2856

Lusteloosheid5825

Liefdadigheid is beter dan cOemrah2958

De dochter in het huishouden3957

Ik wil meer vrijheid2551

Je inzetten als de Salaf1832

Beginnen met kennis over Hadieth-wetenschappen5342

Vermenigvuldiging van beloning1741

Weddenschappen over Islamitische kennis1239

Wetschool volgen en weigeren te leren1384

Het missen van een overledene2369

De ondervraging van de overledene in het graf2202

De zeven grote zonden16857

Buigen uit eerbied1661

Het verhaal van Moesa en al-Khidr4520

Voorgeschreven daden van aanbidding op vrijdag3109

Soerat al-Kahf op vrijdag11445

Veldslagen aan het einde der tijden2354

Ongelovigen vergeven3060

Criminelen aangeven2574

Gezondheidszorg voor gevangenen1800

Afspraken vergeten1788

Een gelofte (Nadhr) niet nakomen2143

Steun en giften accepteren van niet-moslim ouder2042

Stelen van een ongelovige staat2138

Waswaas (influisteringen)6078

Vergeten intentie3075

Is de stem van een vrouw cAwrah?3620

Dieren voeden met ouder voedsel1884

Dieren als schietdoel1761

Drugs bestrijden2039

Niet nakomen van een belofte3203

Wetenschappelijke prestaties van de Islam1561

Een prediker die innovaties promoot1885

Maryam een heilige noemen1901

Beloning voor het planten1785

Pokeren zonder geld4730

Doden tot leven wekken2801

Bedelaars2552

Is er leven op andere planeten?4279

Compensatie voor tekortkoming in werk1658

Liefdadigheid1491

Slapen onder één deken4846

Alcoholist in de moskee3312

Zelfverdediging binnen de Islam3093

Oordeel over het betreden van kerken4157

Verrichten van Qiyaam of het reciteren van de Koran?1622

Niet kunnen nakomen van een belofte3797

“Degene die zit, is beter dan degene die staat”2525

Versterken van je geloof2171

cAqieqah na naamsverandering1523

Het dodengebed in al-Haram2019

Verlaat datgene waar je over twijfelt2918

Verplichte zaken voor doven en slechthorende?1808

Knipsels met daarop de Naam van Allah3072

Stelen van de ongelovigen4410

De mens is onrechtvaardig tegen zichzelf2484

Waarom diegenen niet rechtstreeks naar het Paradijs gaan4365

Opwarming van de aarde4575

De 10 die verblijd zijn met het Paradijs5290

Zamzam gemixt met ander water3154

Oordeel over het zichzelf opblazen5372

Het geven van namen aan dieren3345

Bespotten van de hoofddoek3220

Een imam die moet verhuizen2061

Helpen in zonde en overtreding2458

Nieuwe naam na bekering3602

Oordeel over het staan voor Soedjoed ut-Tilaawah1780

Gaan vondelingen naar de Hel?2647

Het aantal Engelen bij een persoon5840

Wat te zeggen tijdens Soedjoed ush-Shoekr2766

Is reinheid vereist bij Soedjoed ut-Tilaawah1824

Mag je schadelijke insecten verbranden?3192

Tweede keer staren naar een vrouw4789

De toestand van de moslims2045

Naar de plaats van het cIed-gebed gaan1436

Het accepteren van geschenken2777

Staat het repareren van de moskee gelijk aan het bouwen ervan?2029

Geluks- en ongeluksgetallen3394

Waarom de Islam nog steeds zo succesvol is3120

Het opstellen van een testament2404

Een djinn in huis17541

Kunnen de doden ons horen?20867

Wij zijn de nakomelingen van Noeh3518

Vrouwen op de markt3864

Al-Djaathoem: een wurgende djinn13684

De fitna van de vrouw7853

De ziel tijdens het slapen9594

Mond en tong bewegen bij Dhikr4969

De betekenis van Taaghoet2688

Het neerslaan van de blik5430

Onzedelijk gedrag verraden2509

Belofte aan Allah verbreken4860

Salaris man en vrouw15458

Boeken lenen uit de moskee2797

Verhuizen op een woensdag2272

Manieren van condoleren6484

Documenten weggooien waarin Allahs Naam staat4406

Een ruime woning3284

Zij spreken de waarheid, maar belanden in de Hel3252

Het vernoemen van een boekenwinkel1734

Oprecht zijn tegenover Allah2761

Goede daden in de ogen van de mensen2200

Aanstellen van een Amierah2058

“Het geloof zal terugkeren naar Medina”2979

Oorzaken van een zwak geloof4064

Verzachten van het verharde hart3826

Huilen omwille van Allah6289

Momenten van Adhkaar5501

Over een mislukking heen komen2783

Berouw van diefstal en bedrog5530

Het beoefenen van karate4639

Eerst innerlijke of eerst uiterlijke daden?2876

Rampspoed als kwijtschelding voor de zonden4361

Kettingbrieven3340

Wat te doen wanneer de avond valt?6824

Crematie6061

Bijwonen van een niet-moslim begrafenis14161

De genietingen van deze wereld3064

Is Arabisch leren verplicht?4673

Voedsel klaarmaken tijdens de rouwperiode4342

Jezelf een andere naam geven2855

Het supporten van sportteams2736

Het graf als laatste rustplaats?3629

Liefdadigheid uitgeven aan innoveerders2616

Een ander vragen om smeekbeden4228

Specifieke tijd om de graven te bezoeken2450

Het oordeel over Anashied4611

Katten als huisdier nemen24876

Kruiswoordpuzzels3148

De beloning van een gebed aan een overledene4914

De smeekbede van een zwangere vrouw13621

Rouwen om de doden6238

Extreme sports3618

Waarom zijn er zoveel aardbevingen?7227

Bijeenkomen voor condoleances3639

Acteren in toneelstukken en het schrijven van ficties2326

Wie heeft mij betoverd?12834

Tijd voor het middagdutje5543

Geen specifieke dag voor het condoleren4621

Twijfels over de positie van de vrouw4321

Plichten tegenover moslimminderheden2108

Dieren castreren4873

Op toilet zitten en luisteren naar audio3658

Videobeelden met dieren2781

Films met levende wezens3551

Gestolen geld teruggeven3487

Geluk zit in de Islam6673

Naar de moskee gaan, getuigt van Imaan3982

Bekeren en handelen naar de Wetgeving2447

Waarom zijn vrouwen gebrekkig in intelligentie en geloof?9197

Na moslim worden je naam veranderen?4503

Krijg je beloning voor het lezen van overleveringen?4738

Software kopiëren3856

Naar kermissen gaan5100

1 april…4596

Moment van avond-Adhkaar3644

Muziek simuleren4637

Intentie uitspreken of niet?6931

Religieuze boekjes mee naar de badkamer3701

Intentie of daden3305

Vredesgroet afkorten in teksten6706

Nachtmerries23627

Bij bekritiseren iemands naam noemen3405

Geld ontvangen voor de dodenwassing3912

Valselijk zweren op Allah7731

Wat is Zamzam water?16303

Het verkopen van water en Zamzam3963

Het gebruiken van een kralenketting7043

Kattenvoer met varkensvlees6284

Koran reciteren voor de overledene10329

Heffen van de handen tijdens smeekbeden11602

Scheiding tussen de mannen- en vrouwenruimte6764

Sheikh al-Barraak over de huidige Arabische onrusten6140

Domino, schaken en dammen10214

Spelen met dobbelstenen9677

Bij bekering alle gemiste gebeden inhalen?5988

Dromenuitlegger16472

Servies met afbeeldingen4558

Het houden van huisdieren6264

Het bezoeken van graven3759

Ik voel dat mijn Imaan is afgenomen7752

Mag ik in zee zwemmen?12692

Ik proef de zoetheid van het geloof niet!6709

Geschenken aannemen afkomstig van Haraam4788

Computerspellen5713

Ik ben afgedwaald, wat nu?6774

Moederdag9896

Kijken naar weersvoorspellingen7003

Dit leven beu zijn12195

Uiting om naar een overledene te verwijzen3722

Mag je klappen en fluiten?10038

De wijze van de dodenwassing8900

Sheikh ibn al-cOethaymien over verkiezingen9913

Deelnemen aan politieke verkiezingen9539

Kennis opdoen op oudere leeftijd4345

Mag ik mijn gestolen bezit terugpakken?6124

Vegen over het gezicht na een smeekbede8994

Wat zijn de prioriteiten bij het opdoen van kennis?4468

Het bekritiseren van geleerden4916

Ik bedek mijn cAuwrah. Mag ik dan naar de sauna?7590

Kennen de Djinns het Ongeziene?7724

Kan een Djinn het lichaam van een mens overnemen?13282

Wat is de positie van de geleerden?4537

Het klappen in de handen10818

Smeekbeden verrichten in een andere taal8746

Ik wil mij bekeren maar heb veel gezondigd in mijn oude leven10540

Leiding vragen voor de shaytaan6645

Is Aadam (vrede zij met hem) de eerste profeet?7846

Het kussen en omhelzen tijdens ontmoetingen13521

De mensen tot wie de boodschap van de Islam niet ter ore is gekomen5622

Is de besnijdenis een voorwaarde om je te bekeren tot de Islam?10755

Meningsverschillen tussen de vier grote imams10628

Hoe komt het dat iemand een smeekbede verricht en deze niet…9541

Hoe kan men onderscheid maken tussen tegenspoed als boetedoening en tegenspoed als waarschuwing?5673

Wat is het oordeel over het gebruik van een elektrische muggendoder?9828

Wat is het oordeel over het doden van schadelijke dieren?5730

Is het teken die ontstaat op het voorhoofd een teken van de rechtgeleide mensen?10688

Is het toegestaan om te slapen met je voeten richting de qiblah?8265

Waarom is het verboden om op je buik te slapen?39165

Hoe dient men te handelen in geval van Soedjoed At-Tilaawah?7144

Mag ik mijn zieke dier laten inslapen?12252

Breng jullie bewijzen als jullie de waarheid spreken9093