Titel:Keer gelezen:

Verboden daden bij het graf van de Profeet3315

Uitleg van dromen4854

Liefde op afstand2607

Is liefde verboden?3679

Geen Arabisch in gebed kunnen5140

Onwettig inkomen van vader708

Aanmoediging tot doorlopende liefdadigheid656

Smeken om een beter karakter2219

Goede daden wissen slechte daden uit1611

Smeekbeden voor eigenschappen van Profeten1093

Varkensvlees voeren aan katten5487

Offeren bij aankoop van nieuw bezit2097

Offeren als uiting van dank1773

De Schaduw van Allah1345

Saarahs jaloezie tegenover Haadjar1408

De dood wensen vanwege tegenspoed2290

Het geheim van het getal 79212

Houd je tong in bedwang2737

De leeftijd in het Paradijs1898

Lusteloosheid5825

Liefdadigheid is beter dan cOemrah2591

De dochter in het huishouden3444

Ik wil meer vrijheid2097

Je inzetten als de Salaf1522

Beginnen met kennis over Hadieth-wetenschappen1306

Vermenigvuldiging van beloning1270

Weddenschappen over Islamitische kennis901

Wetschool volgen en weigeren te leren1101

Het missen van een overledene1798

De ondervraging van de overledene in het graf1671

De zeven grote zonden8259

Buigen uit eerbied1303

Het verhaal van Moesa en al-Khidr2660

Voorgeschreven daden van aanbidding op vrijdag2295

Soerat al-Kahf op vrijdag4972

Veldslagen aan het einde der tijden1898

Ongelovigen vergeven2241

Criminelen aangeven1890

Gezondheidszorg voor gevangenen1340

Afspraken vergeten1426

Een gelofte (Nadhr) niet nakomen1680

Steun en giften accepteren van niet-moslim ouder1729

Stelen van een ongelovige staat1801

Waswaas (influisteringen)3853

Vergeten intentie1807

Is de stem van een vrouw cAwrah?3067

Dieren voeden met ouder voedsel1563

Dieren als schietdoel1362

Drugs bestrijden1716

Niet nakomen van een belofte2429

Wetenschappelijke prestaties van de Islam1277

Een prediker die innovaties promoot1597

Maryam een heilige noemen1576

Beloning voor het planten1511

Pokeren zonder geld3401

Doden tot leven wekken2354

Bedelaars2552

Is er leven op andere planeten?3343

Compensatie voor tekortkoming in werk1416

Liefdadigheid1491

Slapen onder één deken4164

Alcoholist in de moskee2645

Zelfverdediging binnen de Islam2601

Oordeel over het betreden van kerken3050

Verrichten van Qiyaam of het reciteren van de Koran?1388

Niet kunnen nakomen van een belofte2797

“Degene die zit, is beter dan degene die staat”2212

Versterken van je geloof1867

cAqieqah na naamsverandering1256

Het dodengebed in al-Haram1697

Verlaat datgene waar je over twijfelt2203

Verplichte zaken voor doven en slechthorende?1515

Knipsels met daarop de Naam van Allah2598

Stelen van de ongelovigen3374

De mens is onrechtvaardig tegen zichzelf2148

Waarom diegenen niet rechtstreeks naar het Paradijs gaan3611

Opwarming van de aarde3438

De 10 die verblijd zijn met het Paradijs3927

Zamzam gemixt met ander water2536

Oordeel over het zichzelf opblazen4840

Het geven van namen aan dieren2823

Bespotten van de hoofddoek2771

Een imam die moet verhuizen1831

Helpen in zonde en overtreding2184

Nieuwe naam na bekering3020

Oordeel over het staan voor Soedjoed ut-Tilaawah1538

Gaan vondelingen naar de Hel?2338

Het aantal Engelen bij een persoon4627

Wat te zeggen tijdens Soedjoed ush-Shoekr2364

Is reinheid vereist bij Soedjoed ut-Tilaawah1555

Mag je schadelijke insecten verbranden?2803

Tweede keer staren naar een vrouw4092

De toestand van de moslims1773

Naar de plaats van het cIed-gebed gaan1209

Het accepteren van geschenken2424

Staat het repareren van de moskee gelijk aan het bouwen ervan?1769

Geluks- en ongeluksgetallen2816

Waarom de Islam nog steeds zo succesvol is2687

Het opstellen van een testament2054

Een djinn in huis13150

Kunnen de doden ons horen?14463

Wij zijn de nakomelingen van Noeh2805

Vrouwen op de markt3412

Al-Djaathoem: een wurgende djinn10424

De fitna van de vrouw6345

De ziel tijdens het slapen7211

Mond en tong bewegen bij Dhikr4061

De betekenis van Taaghoet2317

Het neerslaan van de blik4405

Onzedelijk gedrag verraden2206

Belofte aan Allah verbreken3788

Salaris man en vrouw8730

Boeken lenen uit de moskee2565

Verhuizen op een woensdag1916

Manieren van condoleren5155

Documenten weggooien waarin Allahs Naam staat3678

Een ruime woning2956

Zij spreken de waarheid, maar belanden in de Hel2928

Het vernoemen van een boekenwinkel1508

Oprecht zijn tegenover Allah2341

Goede daden in de ogen van de mensen1900

Aanstellen van een Amierah1841

“Het geloof zal terugkeren naar Medina”2707

Oorzaken van een zwak geloof3543

Verzachten van het verharde hart3322

Huilen omwille van Allah5075

Momenten van Adhkaar3756

Over een mislukking heen komen2494

Berouw van diefstal en bedrog4403

Het beoefenen van karate3521

Eerst innerlijke of eerst uiterlijke daden?2562

Rampspoed als kwijtschelding voor de zonden3862

Kettingbrieven3340

Wat te doen wanneer de avond valt?5268

Crematie5667

Bijwonen van een niet-moslim begrafenis11400

De genietingen van deze wereld2627

Is Arabisch leren verplicht?4087

Voedsel klaarmaken tijdens de rouwperiode3205

Jezelf een andere naam geven2526

Het supporten van sportteams2441

Het graf als laatste rustplaats?3376

Liefdadigheid uitgeven aan innoveerders2371

Een ander vragen om smeekbeden3645

Specifieke tijd om de graven te bezoeken2192

Het oordeel over Anashied4268

Katten als huisdier nemen16554

Kruiswoordpuzzels3148

De beloning van een gebed aan een overledene4376

De smeekbede van een zwangere vrouw10610

Rouwen om de doden5290

Extreme sports3328

Waarom zijn er zoveel aardbevingen?6591

Bijeenkomen voor condoleances3345

Acteren in toneelstukken en het schrijven van ficties2041

Wie heeft mij betoverd?10494

Tijd voor het middagdutje4919

Geen specifieke dag voor het condoleren4182

Twijfels over de positie van de vrouw3933

Plichten tegenover moslimminderheden1873

Dieren castreren3736

Op toilet zitten en luisteren naar audio3313

Videobeelden met dieren2471

Films met levende wezens3284

Gestolen geld teruggeven3130

Geluk zit in de Islam5912

Naar de moskee gaan, getuigt van Imaan3689

Bekeren en handelen naar de Wetgeving2182

Waarom zijn vrouwen gebrekkig in intelligentie en geloof?8558

Na moslim worden je naam veranderen?4172

Krijg je beloning voor het lezen van overleveringen?4439

Software kopiëren3579

Naar kermissen gaan4736

1 april…4275

Moment van avond-Adhkaar3229

Muziek simuleren4309

Intentie uitspreken of niet?6016

Religieuze boekjes mee naar de badkamer3374

Intentie of daden3032

Vredesgroet afkorten in teksten6368

Nachtmerries18098

Bij bekritiseren iemands naam noemen3174

Geld ontvangen voor de dodenwassing3639

Valselijk zweren op Allah6761

Wat is Zamzam water?12815

Het verkopen van water en Zamzam3677

Het gebruiken van een kralenketting6197

Kattenvoer met varkensvlees5952

Koran reciteren voor de overledene8562

Heffen van de handen tijdens smeekbeden10361

Scheiding tussen de mannen- en vrouwenruimte5989

Sheikh al-Barraak over de huidige Arabische onrusten5886

Domino, schaken en dammen9278

Spelen met dobbelstenen8258

Bij bekering alle gemiste gebeden inhalen?5579

Dromenuitlegger16472

Servies met afbeeldingen4280

Het houden van huisdieren5810

Het bezoeken van graven3502

Ik voel dat mijn Imaan is afgenomen7371

Mag ik in zee zwemmen?11944

Ik proef de zoetheid van het geloof niet!6375

Geschenken aannemen afkomstig van Haraam4527

Computerspellen5510

Ik ben afgedwaald, wat nu?6409

Moederdag9896

Kijken naar weersvoorspellingen6624

Dit leven beu zijn11358

Uiting om naar een overledene te verwijzen3487

Mag je klappen en fluiten?8795

De wijze van de dodenwassing7922

Sheikh ibn al-cOethaymien over verkiezingen6254

Deelnemen aan politieke verkiezingen6133

Kennis opdoen op oudere leeftijd4117

Mag ik mijn gestolen bezit terugpakken?5626

Vegen over het gezicht na een smeekbede8568

Wat zijn de prioriteiten bij het opdoen van kennis?4244

Het bekritiseren van geleerden4559

Ik bedek mijn cAuwrah. Mag ik dan naar de sauna?7241

Kennen de Djinns het Ongeziene?7415

Kan een Djinn het lichaam van een mens overnemen?12127

Wat is de positie van de geleerden?4309

Het klappen in de handen10484

Smeekbeden verrichten in een andere taal8393

Ik wil mij bekeren maar heb veel gezondigd in mijn oude leven10248

Leiding vragen voor de shaytaan6408

Is Aadam (vrede zij met hem) de eerste profeet?7446

Het kussen en omhelzen tijdens ontmoetingen12974

De mensen tot wie de boodschap van de Islam niet ter ore is gekomen5378

Is de besnijdenis een voorwaarde om je te bekeren tot de Islam?10282

Meningsverschillen tussen de vier grote imams9945

Hoe komt het dat iemand een smeekbede verricht en deze niet…8986

Hoe kan men onderscheid maken tussen tegenspoed als boetedoening en tegenspoed als waarschuwing?5399

Wat is het oordeel over het gebruik van een elektrische muggendoder?9339

Wat is het oordeel over het doden van schadelijke dieren?5468

Is het teken die ontstaat op het voorhoofd een teken van de rechtgeleide mensen?10057

Is het toegestaan om te slapen met je voeten richting de qiblah?7904

Waarom is het verboden om op je buik te slapen?34408

Hoe dient men te handelen in geval van Soedjoed At-Tilaawah?6832

Mag ik mijn zieke dier laten inslapen?11333

Breng jullie bewijzen als jullie de waarheid spreken8255