Titel:Keer gelezen:

Zweren op de Moes-haf1048

Iets op de Koran leggen1117

Dubbel beloond voor Koran reciteren1641

Het vergeten van de Koran2860

De schepping en het Bevel behoren toe aan Hem3100

Geslacht van ongeboren baby: kennis van het ongeziene?5170

Wie heeft de Koran zo genoemd?2292

Koran reciteren zonder lipbeweging3268

De Koran is niet geschapen2008

De tien geboden4292

‘Heilige’ Koran?2303

Copyright voor de Koran?2129

Geen spoor van de Koran in de 7e eeuw?3312

De hond van de jongeren van de spelonk2366

Koran luisteren voor het slapen gaan11501

Een moslim als beproeving voor ongelovigen2624

Allah weet alles4822

Az-Zahrawaan2311

De uitleg van Soerat ar-Rahmaan, vers 334074

De Koran verlaten2341

Wie zijn ziel weerhoudt van het slechte2816

SadaqAllaah ul-cAdhiem na het reciteren2879

Het zeggen van SadaqAllaah ul-cAdhiem4305

Het woord ‘Wij’ in de Koran4905

Beloning voor het lezen van een Koranvertaling9034

Reciteren van de Koran met Tadjwied2276

De Koran leren5553

Versleten pagina’s van de Moeshaf verbranden3129

Mag een menstruerende de Koran reciteren en aanraken?18030

Koranverzen versturen via sms of e-mail3341

Het geloof omtrent de heilige Koran2574

De verschillende stijlen van de Koran4112

Onderbrekingen bij het reciteren van de Koran4050

De Koran pakken met je linkerhand4179

Koranrecitaties afspelen in cafés3386

Koran luisteren in de auto7101

Wetenschap versus uitspraak vrome voorgangers2405

Het gezamenlijk reciteren van de Koran6395

Het hangen van een Koran om de nek3462

Zijn Korancompetities toegestaan?3407

Koranverzen ophangen aan de muren26241

Mag je de Koran vertalen?7658

Lang geen Koran lezen6246

Wie vrezen Allah daadwerkelijk?4440

Koranverzen gebruiken als spreekwoord4509

Koran reciteren tegen vergoeding4209

Streef naar het begrijpen van de Koran!5530

Koran dragen in je broekzak4676

Koran lezen zonder begrip ervan6619

Koran op gezicht leggen hoort niet4325

Geen tegenstrijdigheid tussen twee verzen3151

Mag je de Koran liggend reciteren?6747

De bescherming van Soerat al-Moelk10794

Luisteren naar de Koran of zelf lezen?8986

Uitleg van Soerat al-Moeminoen, vers 145067

Het verzegelen van de harten5888

Tegenstrijdige verzen inzake berouw?5574

Uitleg van Soerat Taahaa, vers 1245005

Zijn de Hemelen en de aarde binnen zes of acht dagen geschapen?14546

Wat is eerst geschapen, de hemelen of de aarde?8139

Wat voor een boek is de Koran?41362

Het kussen van de Koran10710

Mag je het toilet betreden met de Koran op zak?8260

Het drinken van water waar koranteksten in zijn opgelost9940

Mag een vrouw de Koran beluisteren terwijl zij bezig is met het huishouden?11284

Het oordeel over het memoriseren van de Koran6148

Gezamenlijk reciteren van de Koran met als doel het leren6033

Het reciteren van Soerat Yaa Sien8126

Is het reciteren van de Koran met de Tadjwied verplicht?5973

Is het toegestaan om de koran hardop te reciteren in de moskee?4908

Wat dient men te doen met een Koran die drukfouten bevat…5256