Titel:Keer gelezen:

Dubbel beloond voor Koran reciteren1106

Het vergeten van de Koran2194

De schepping en het Bevel behoren toe aan Hem1014

Geslacht van ongeboren baby: kennis van het ongeziene?4542

Wie heeft de Koran zo genoemd?1762

Koran reciteren zonder lipbeweging2704

De Koran is niet geschapen1484

De tien geboden2829

‘Heilige’ Koran?1835

Copyright voor de Koran?1715

Geen spoor van de Koran in de 7e eeuw?2807

De hond van de jongeren van de spelonk1976

Koran luisteren voor het slapen gaan8187

Een moslim als beproeving voor ongelovigen2095

Allah weet alles3868

Az-Zahrawaan1881

De uitleg van Soerat ar-Rahmaan, vers 333278

De Koran verlaten1915

Wie zijn ziel weerhoudt van het slechte2406

SadaqAllaah ul-cAdhiem na het reciteren2373

Het zeggen van SadaqAllaah ul-cAdhiem3636

Het woord ‘Wij’ in de Koran4225

Beloning voor het lezen van een Koranvertaling5664

Reciteren van de Koran met Tadjwied1835

De Koran leren5081

Versleten pagina’s van de Moeshaf verbranden2689

Mag een menstruerende de Koran reciteren en aanraken?11443

Koranverzen versturen via sms of e-mail2966

Het geloof omtrent de heilige Koran2148

De verschillende stijlen van de Koran3397

Onderbrekingen bij het reciteren van de Koran3404

De Koran pakken met je linkerhand3668

Koranrecitaties afspelen in cafés3024

Koran luisteren in de auto6410

Wetenschap versus uitspraak vrome voorgangers2091

Het gezamenlijk reciteren van de Koran5585

Het hangen van een Koran om de nek3065

Zijn Korancompetities toegestaan?3028

Koranverzen ophangen aan de muren21488

Mag je de Koran vertalen?6674

Lang geen Koran lezen5780

Wie vrezen Allah daadwerkelijk?4001

Koranverzen gebruiken als spreekwoord4055

Koran reciteren tegen vergoeding3793

Streef naar het begrijpen van de Koran!4960

Koran dragen in je broekzak4295

Koran lezen zonder begrip ervan6040

Koran op gezicht leggen hoort niet4024

Geen tegenstrijdigheid tussen twee verzen2847

Mag je de Koran liggend reciteren?6180

De bescherming van Soerat al-Moelk9320

Luisteren naar de Koran of zelf lezen?8483

Uitleg van Soerat al-Moeminoen, vers 144577

Het verzegelen van de harten5354

Tegenstrijdige verzen inzake berouw?5214

Uitleg van Soerat Taahaa, vers 1244588

Zijn de Hemelen en de aarde binnen zes of acht dagen geschapen?12594

Wat is eerst geschapen, de hemelen of de aarde?7582

Wat voor een boek is de Koran?40717

Het kussen van de Koran10128

Mag je het toilet betreden met de Koran op zak?7816

Het drinken van water waar koranteksten in zijn opgelost9405

Mag een vrouw de Koran beluisteren terwijl zij bezig is met het huishouden?10643

Het oordeel over het memoriseren van de Koran5748

Gezamenlijk reciteren van de Koran met als doel het leren5671

Het reciteren van Soerat Yaa Sien7592

Is het reciteren van de Koran met de Tadjwied verplicht?5607

Is het toegestaan om de koran hardop te reciteren in de moskee?4525

Wat dient men te doen met een Koran die drukfouten bevat…4874