Titel:Keer gelezen:

Het vergeten van de Koran1810

De schepping en het Bevel behoren toe aan Hem727

Geslacht van ongeboren baby: kennis van het ongeziene?4329

Wie heeft de Koran zo genoemd?1514

Koran reciteren zonder lipbeweging2512

De Koran is niet geschapen1313

De tien geboden2230

‘Heilige’ Koran?1664

Copyright voor de Koran?1583

Geen spoor van de Koran in de 7e eeuw?2619

De hond van de jongeren van de spelonk1831

Koran luisteren voor het slapen gaan7292

Een moslim als beproeving voor ongelovigen1976

Allah weet alles3392

Az-Zahrawaan1743

De uitleg van Soerat ar-Rahmaan, vers 332938

De Koran verlaten1795

Wie zijn ziel weerhoudt van het slechte2245

SadaqAllaah ul-cAdhiem na het reciteren2209

Het zeggen van SadaqAllaah ul-cAdhiem3375

Het woord ‘Wij’ in de Koran4019

Beloning voor het lezen van een Koranvertaling5161

Reciteren van de Koran met Tadjwied1691

De Koran leren4888

Versleten pagina’s van de Moeshaf verbranden2414

Mag een menstruerende de Koran reciteren en aanraken?10087

Koranverzen versturen via sms of e-mail2812

Het geloof omtrent de heilige Koran2021

De verschillende stijlen van de Koran3075

Onderbrekingen bij het reciteren van de Koran3102

De Koran pakken met je linkerhand3482

Koranrecitaties afspelen in cafés2885

Koran luisteren in de auto6173

Wetenschap versus uitspraak vrome voorgangers1980

Het gezamenlijk reciteren van de Koran5107

Het hangen van een Koran om de nek2916

Zijn Korancompetities toegestaan?2893

Koranverzen ophangen aan de muren19046

Mag je de Koran vertalen?6408

Lang geen Koran lezen5615

Wie vrezen Allah daadwerkelijk?3663

Koranverzen gebruiken als spreekwoord3906

Koran reciteren tegen vergoeding3604

Streef naar het begrijpen van de Koran!4671

Koran dragen in je broekzak4173

Koran lezen zonder begrip ervan5818

Koran op gezicht leggen hoort niet3891

Geen tegenstrijdigheid tussen twee verzen2726

Mag je de Koran liggend reciteren?6009

De bescherming van Soerat al-Moelk8946

Luisteren naar de Koran of zelf lezen?8246

Uitleg van Soerat al-Moeminoen, vers 144402

Het verzegelen van de harten5046

Tegenstrijdige verzen inzake berouw?5053

Uitleg van Soerat Taahaa, vers 1244458

Zijn de Hemelen en de aarde binnen zes of acht dagen geschapen?11628

Wat is eerst geschapen, de hemelen of de aarde?7324

Wat voor een boek is de Koran?40460

Het kussen van de Koran9693

Mag je het toilet betreden met de Koran op zak?7667

Het drinken van water waar koranteksten in zijn opgelost9206

Mag een vrouw de Koran beluisteren terwijl zij bezig is met het huishouden?10399

Het oordeel over het memoriseren van de Koran5623

Gezamenlijk reciteren van de Koran met als doel het leren5533

Het reciteren van Soerat Yaa Sien7422

Is het reciteren van de Koran met de Tadjwied verplicht?5479

Is het toegestaan om de koran hardop te reciteren in de moskee?4384

Wat dient men te doen met een Koran die drukfouten bevat…4743