Titel:Keer gelezen:

Dubbel beloond voor Koran reciteren1234

Het vergeten van de Koran2353

De schepping en het Bevel behoren toe aan Hem1561

Geslacht van ongeboren baby: kennis van het ongeziene?4679

Wie heeft de Koran zo genoemd?1880

Koran reciteren zonder lipbeweging2824

De Koran is niet geschapen1589

De tien geboden3189

‘Heilige’ Koran?1928

Copyright voor de Koran?1798

Geen spoor van de Koran in de 7e eeuw?2935

De hond van de jongeren van de spelonk2052

Koran luisteren voor het slapen gaan9007

Een moslim als beproeving voor ongelovigen2275

Allah weet alles4063

Az-Zahrawaan1963

De uitleg van Soerat ar-Rahmaan, vers 333489

De Koran verlaten1995

Wie zijn ziel weerhoudt van het slechte2493

SadaqAllaah ul-cAdhiem na het reciteren2483

Het zeggen van SadaqAllaah ul-cAdhiem3781

Het woord ‘Wij’ in de Koran4398

Beloning voor het lezen van een Koranvertaling5975

Reciteren van de Koran met Tadjwied1917

De Koran leren5179

Versleten pagina’s van de Moeshaf verbranden2783

Mag een menstruerende de Koran reciteren en aanraken?12578

Koranverzen versturen via sms of e-mail3043

Het geloof omtrent de heilige Koran2216

De verschillende stijlen van de Koran3575

Onderbrekingen bij het reciteren van de Koran3558

De Koran pakken met je linkerhand3780

Koranrecitaties afspelen in cafés3101

Koran luisteren in de auto6564

Wetenschap versus uitspraak vrome voorgangers2165

Het gezamenlijk reciteren van de Koran5774

Het hangen van een Koran om de nek3150

Zijn Korancompetities toegestaan?3098

Koranverzen ophangen aan de muren22465

Mag je de Koran vertalen?6878

Lang geen Koran lezen5881

Wie vrezen Allah daadwerkelijk?4098

Koranverzen gebruiken als spreekwoord4156

Koran reciteren tegen vergoeding3883

Streef naar het begrijpen van de Koran!5082

Koran dragen in je broekzak4359

Koran lezen zonder begrip ervan6174

Koran op gezicht leggen hoort niet4099

Geen tegenstrijdigheid tussen twee verzen2920

Mag je de Koran liggend reciteren?6294

De bescherming van Soerat al-Moelk9598

Luisteren naar de Koran of zelf lezen?8678

Uitleg van Soerat al-Moeminoen, vers 144696

Het verzegelen van de harten5470

Tegenstrijdige verzen inzake berouw?5301

Uitleg van Soerat Taahaa, vers 1244680

Zijn de Hemelen en de aarde binnen zes of acht dagen geschapen?12998

Wat is eerst geschapen, de hemelen of de aarde?7706

Wat voor een boek is de Koran?40892

Het kussen van de Koran10277

Mag je het toilet betreden met de Koran op zak?7909

Het drinken van water waar koranteksten in zijn opgelost9520

Mag een vrouw de Koran beluisteren terwijl zij bezig is met het huishouden?10804

Het oordeel over het memoriseren van de Koran5844

Gezamenlijk reciteren van de Koran met als doel het leren5749

Het reciteren van Soerat Yaa Sien7705

Is het reciteren van de Koran met de Tadjwied verplicht?5689

Is het toegestaan om de koran hardop te reciteren in de moskee?4599

Wat dient men te doen met een Koran die drukfouten bevat…4953