Titel:Keer gelezen:

Dubbel beloond voor Koran reciteren1150

Het vergeten van de Koran2245

De schepping en het Bevel behoren toe aan Hem1159

Geslacht van ongeboren baby: kennis van het ongeziene?4581

Wie heeft de Koran zo genoemd?1795

Koran reciteren zonder lipbeweging2741

De Koran is niet geschapen1506

De tien geboden2927

‘Heilige’ Koran?1853

Copyright voor de Koran?1737

Geen spoor van de Koran in de 7e eeuw?2848

De hond van de jongeren van de spelonk1997

Koran luisteren voor het slapen gaan8367

Een moslim als beproeving voor ongelovigen2116

Allah weet alles3914

Az-Zahrawaan1905

De uitleg van Soerat ar-Rahmaan, vers 333349

De Koran verlaten1935

Wie zijn ziel weerhoudt van het slechte2425

SadaqAllaah ul-cAdhiem na het reciteren2395

Het zeggen van SadaqAllaah ul-cAdhiem3680

Het woord ‘Wij’ in de Koran4282

Beloning voor het lezen van een Koranvertaling5740

Reciteren van de Koran met Tadjwied1861

De Koran leren5105

Versleten pagina’s van de Moeshaf verbranden2715

Mag een menstruerende de Koran reciteren en aanraken?11721

Koranverzen versturen via sms of e-mail2989

Het geloof omtrent de heilige Koran2167

De verschillende stijlen van de Koran3433

Onderbrekingen bij het reciteren van de Koran3448

De Koran pakken met je linkerhand3700

Koranrecitaties afspelen in cafés3045

Koran luisteren in de auto6456

Wetenschap versus uitspraak vrome voorgangers2113

Het gezamenlijk reciteren van de Koran5645

Het hangen van een Koran om de nek3090

Zijn Korancompetities toegestaan?3049

Koranverzen ophangen aan de muren21746

Mag je de Koran vertalen?6740

Lang geen Koran lezen5806

Wie vrezen Allah daadwerkelijk?4024

Koranverzen gebruiken als spreekwoord4085

Koran reciteren tegen vergoeding3823

Streef naar het begrijpen van de Koran!4995

Koran dragen in je broekzak4310

Koran lezen zonder begrip ervan6072

Koran op gezicht leggen hoort niet4045

Geen tegenstrijdigheid tussen twee verzen2866

Mag je de Koran liggend reciteren?6208

De bescherming van Soerat al-Moelk9410

Luisteren naar de Koran of zelf lezen?8517

Uitleg van Soerat al-Moeminoen, vers 144609

Het verzegelen van de harten5388

Tegenstrijdige verzen inzake berouw?5239

Uitleg van Soerat Taahaa, vers 1244617

Zijn de Hemelen en de aarde binnen zes of acht dagen geschapen?12737

Wat is eerst geschapen, de hemelen of de aarde?7623

Wat voor een boek is de Koran?40764

Het kussen van de Koran10172

Mag je het toilet betreden met de Koran op zak?7842

Het drinken van water waar koranteksten in zijn opgelost9443

Mag een vrouw de Koran beluisteren terwijl zij bezig is met het huishouden?10685

Het oordeel over het memoriseren van de Koran5782

Gezamenlijk reciteren van de Koran met als doel het leren5697

Het reciteren van Soerat Yaa Sien7624

Is het reciteren van de Koran met de Tadjwied verplicht?5639

Is het toegestaan om de koran hardop te reciteren in de moskee?4553

Wat dient men te doen met een Koran die drukfouten bevat…4899