Titel:Keer gelezen:

Dubbel beloond voor Koran reciteren1152

Het vergeten van de Koran2250

De schepping en het Bevel behoren toe aan Hem1184

Geslacht van ongeboren baby: kennis van het ongeziene?4584

Wie heeft de Koran zo genoemd?1800

Koran reciteren zonder lipbeweging2743

De Koran is niet geschapen1509

De tien geboden2941

‘Heilige’ Koran?1854

Copyright voor de Koran?1740

Geen spoor van de Koran in de 7e eeuw?2853

De hond van de jongeren van de spelonk2000

Koran luisteren voor het slapen gaan8388

Een moslim als beproeving voor ongelovigen2117

Allah weet alles3919

Az-Zahrawaan1907

De uitleg van Soerat ar-Rahmaan, vers 333356

De Koran verlaten1937

Wie zijn ziel weerhoudt van het slechte2426

SadaqAllaah ul-cAdhiem na het reciteren2396

Het zeggen van SadaqAllaah ul-cAdhiem3680

Het woord ‘Wij’ in de Koran4284

Beloning voor het lezen van een Koranvertaling5743

Reciteren van de Koran met Tadjwied1862

De Koran leren5109

Versleten pagina’s van de Moeshaf verbranden2719

Mag een menstruerende de Koran reciteren en aanraken?11749

Koranverzen versturen via sms of e-mail2990

Het geloof omtrent de heilige Koran2168

De verschillende stijlen van de Koran3437

Onderbrekingen bij het reciteren van de Koran3454

De Koran pakken met je linkerhand3703

Koranrecitaties afspelen in cafés3047

Koran luisteren in de auto6459

Wetenschap versus uitspraak vrome voorgangers2115

Het gezamenlijk reciteren van de Koran5652

Het hangen van een Koran om de nek3092

Zijn Korancompetities toegestaan?3053

Koranverzen ophangen aan de muren21775

Mag je de Koran vertalen?6746

Lang geen Koran lezen5807

Wie vrezen Allah daadwerkelijk?4026

Koranverzen gebruiken als spreekwoord4088

Koran reciteren tegen vergoeding3824

Streef naar het begrijpen van de Koran!4997

Koran dragen in je broekzak4313

Koran lezen zonder begrip ervan6073

Koran op gezicht leggen hoort niet4047

Geen tegenstrijdigheid tussen twee verzen2868

Mag je de Koran liggend reciteren?6211

De bescherming van Soerat al-Moelk9417

Luisteren naar de Koran of zelf lezen?8520

Uitleg van Soerat al-Moeminoen, vers 144613

Het verzegelen van de harten5392

Tegenstrijdige verzen inzake berouw?5243

Uitleg van Soerat Taahaa, vers 1244619

Zijn de Hemelen en de aarde binnen zes of acht dagen geschapen?12742

Wat is eerst geschapen, de hemelen of de aarde?7626

Wat voor een boek is de Koran?40770

Het kussen van de Koran10175

Mag je het toilet betreden met de Koran op zak?7844

Het drinken van water waar koranteksten in zijn opgelost9444

Mag een vrouw de Koran beluisteren terwijl zij bezig is met het huishouden?10686

Het oordeel over het memoriseren van de Koran5784

Gezamenlijk reciteren van de Koran met als doel het leren5698

Het reciteren van Soerat Yaa Sien7624

Is het reciteren van de Koran met de Tadjwied verplicht?5639

Is het toegestaan om de koran hardop te reciteren in de moskee?4553

Wat dient men te doen met een Koran die drukfouten bevat…4901