Titel:Keer gelezen:

Dubbel beloond voor Koran reciteren1198

Het vergeten van de Koran2314

De schepping en het Bevel behoren toe aan Hem1395

Geslacht van ongeboren baby: kennis van het ongeziene?4636

Wie heeft de Koran zo genoemd?1837

Koran reciteren zonder lipbeweging2787

De Koran is niet geschapen1557

De tien geboden3083

‘Heilige’ Koran?1895

Copyright voor de Koran?1770

Geen spoor van de Koran in de 7e eeuw?2901

De hond van de jongeren van de spelonk2035

Koran luisteren voor het slapen gaan8684

Een moslim als beproeving voor ongelovigen2164

Allah weet alles3988

Az-Zahrawaan1937

De uitleg van Soerat ar-Rahmaan, vers 333438

De Koran verlaten1973

Wie zijn ziel weerhoudt van het slechte2459

SadaqAllaah ul-cAdhiem na het reciteren2447

Het zeggen van SadaqAllaah ul-cAdhiem3739

Het woord ‘Wij’ in de Koran4350

Beloning voor het lezen van een Koranvertaling5835

Reciteren van de Koran met Tadjwied1895

De Koran leren5148

Versleten pagina’s van de Moeshaf verbranden2757

Mag een menstruerende de Koran reciteren en aanraken?12158

Koranverzen versturen via sms of e-mail3022

Het geloof omtrent de heilige Koran2197

De verschillende stijlen van de Koran3495

Onderbrekingen bij het reciteren van de Koran3519

De Koran pakken met je linkerhand3748

Koranrecitaties afspelen in cafés3074

Koran luisteren in de auto6514

Wetenschap versus uitspraak vrome voorgangers2147

Het gezamenlijk reciteren van de Koran5709

Het hangen van een Koran om de nek3125

Zijn Korancompetities toegestaan?3080

Koranverzen ophangen aan de muren22186

Mag je de Koran vertalen?6822

Lang geen Koran lezen5844

Wie vrezen Allah daadwerkelijk?4069

Koranverzen gebruiken als spreekwoord4128

Koran reciteren tegen vergoeding3857

Streef naar het begrijpen van de Koran!5047

Koran dragen in je broekzak4345

Koran lezen zonder begrip ervan6132

Koran op gezicht leggen hoort niet4072

Geen tegenstrijdigheid tussen twee verzen2890

Mag je de Koran liggend reciteren?6268

De bescherming van Soerat al-Moelk9517

Luisteren naar de Koran of zelf lezen?8575

Uitleg van Soerat al-Moeminoen, vers 144651

Het verzegelen van de harten5437

Tegenstrijdige verzen inzake berouw?5273

Uitleg van Soerat Taahaa, vers 1244653

Zijn de Hemelen en de aarde binnen zes of acht dagen geschapen?12893

Wat is eerst geschapen, de hemelen of de aarde?7670

Wat voor een boek is de Koran?40835

Het kussen van de Koran10233

Mag je het toilet betreden met de Koran op zak?7877

Het drinken van water waar koranteksten in zijn opgelost9484

Mag een vrouw de Koran beluisteren terwijl zij bezig is met het huishouden?10735

Het oordeel over het memoriseren van de Koran5819

Gezamenlijk reciteren van de Koran met als doel het leren5723

Het reciteren van Soerat Yaa Sien7671

Is het reciteren van de Koran met de Tadjwied verplicht?5670

Is het toegestaan om de koran hardop te reciteren in de moskee?4582

Wat dient men te doen met een Koran die drukfouten bevat…4934