Nieuws

Stichting as-Soennah prijst korpschef Welten om uitspraak
5 januari 2011

De Amsterdamse korpschef Bernard Welten gaat het in het regeerakkoord genoemde boerkaverbod niet handhaven als het door de Kamer komt. Sommige dingen in het regeerakkoord ‘sla ik over’, zei hij dinsdagavond in het NTR-programma 5 jaar later.

Blijkbaar heeft Nederland nog mensen op vooraanstaande posities waar het trots op kan zijn. De moedige uitspraak van korpschef Welten getuigt van hoog niveau, visie en een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Als korpschef van de hoofdstad van Nederland behoort het tot zijn taak om te waken over de veiligheid van onze samenleving, de handhaving van de wet en het behoud van onze rechtsorde.

Politici die als reactie op zijn woorden moord en brand schreeuwen dat de korpschef met deze uitspraken buiten zijn boekje is getreden, begrijpen blijkbaar niet de wijsheid achter zijn woorden. Ze begrijpen niet hoezeer de veiligheid van de samenleving samenhangt met saamhorigheid en respect. Zodra een deel van de samenleving afgezonderd wordt en als doelwit genomen wordt van een onrechtmatige behandeling, dan heeft dat zijn weerslag op de gehele samenleving. De samenleving wordt daar niet veiliger van, integendeel, het zal hierdoor ontwricht raken.

Korpschef Welten kiest met zijn uitspraak nadrukkelijk voor de veiligheid van de samenleving en doet daarmee zijn functie eer aan. Zoals hij zelf zegt: “Ik voel me niet altijd een instrument van de overheid dat onmiddellijk doet wat er gevraagd wordt. Ik gebruik m’n verstand nog steeds.” Hij wijst erop dat de politie er is om vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid te waarborgen. Mocht het wetsvoorstel dat de boerka gaat verbieden door de Kamer aangenomen worden, dan zal hij burgerlijk ongehoorzaam zijn.

De Islamitische gemeenschap van Nederland draagt deze uitspraken een warm hart toe. Wij prijzen dit standpunt zeer. Het is belangrijk dat wij moslims onze ogen en oren open houden voor onze omgeving. Het is niet alleen onze plicht naar onszelf te kijken en naar ons eigen gedrag. Het is ook belangrijk dat wij in onze omgeving de goede krachten leren herkennen en deze ondersteunen.

Vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid zijn in het belang van iedereen. De Islamitische gemeenschap van Nederland is dankbaar voor iedereen die zich hiervoor inzet. En goed voorbeeld doet volgen. Nu al heeft de burgemeester van Amsterdam, de heer Van der Laan, zich achter de uitspraken van de korpschef geschaard. Wij hopen dat meer mensen zijn voorbeeld zullen volgen, de wijsheid van zijn woorden zullen inzien, en van Nederland op deze wijze daadwerkelijk een betere samenleving maken.

Stichting As-Soennah
5 januari 2011 


Doorsturen

|


Print

|

14772 keer gelezen

|