Nieuws

Een mooie gelegenheid om bij elkaar te zijn!
18 februari 2012

“En laat uit jullie een gemeenschap voortkomen die uitnodigt tot het goede en oproept tot deugdzaamheid en het verwerpelijke verbiedt, en zij zijn de welslagenden.”

(Soerat Aali cImraan: 104)

Jullie zijn de beste gemeenschap die uit de mens is voortgebracht, (zolang) jullie tot het goede oproepen en jullie het verwerpelijke verbieden en geloven in Allah.”

(Soerat Aali cImraan: 110)

Deze prachtige en welbekende verzen uit de Edele Koran zijn het uitgangspunt voor het thema van de aanstaande Nederlandstalige conferentie, georganiseerd voor al onze zeer gewaardeerde bezoekers. Gedurende drie dagen zullen wij inshaa’Allaah uitgebreid stilstaan bij de betekenis van deze Woorden van Allah, maar vooral wat dit voor ons als moslims in de praktijk betekent en hoe wij deze Woorden kunnen toe te passen in onze dagelijkse levens.

Het uitnodigen naar Allah, de Verhevene, is een gewichtige plicht die rust op onze gemeenschap en gepaard gaat met grote verantwoordelijkheden. Het doel hiervan is om mensen kennis te laten nemen van de Waarheid. De wijze waarop wij als individu uitnodigen verschilt en is afhankelijk van onze capaciteit(en), maar bewust of onbewust dragen wij allemaal een steentje bij. Dit steentje kan gewenst of ongewenst zijn, verstevigend werken of een vernietigende werking hebben.

In principe begint het allemaal bij ons zelf; een betere wereld begint immers bij jezelf. Dus we beginnen bij het zuiveren van onze eigen intenties en vervolgens het opdoen van correcte Islamitische kennis. Daarna dienen wij over te gaan tot het verrichten van daden, om daaropvolgend anderen hiertoe uit te nodigen.

Dit alles en meer komt ruimschoots aan bod tijdens deze bijeenkomst op vrijdag 24 februari tot en met zondag 26 februari 2012. Wij slaan graag de brug naar deze kennis door middel van lezingen van diverse Nederlandse sprekers, vraag-en-antwoord sessies, panels en diverse andere activiteiten voor iedereen die zijn geloof verder wil verstevigen. Voor de ambitieuze en ijverige studenten van kennis zijn er educatieve ochtendlessen die bij succesvol afronden worden bekroond met een certificaat.

De volgende lessen worden gegeven: Mahaasin ul-Islaam door Aboe Hamza en Fiqh ud-Dacwah door Aboe Ismail. Het eerste vak gaat over de vele voortreffelijkheden van de Islam en hoe dit het beste kan worden overgebracht. Bij het tweede vak worden de studenten ingewijd in de wereld van de Dacwah en alles wat daarmee samenhangt. Men leert onder meer hoe hij dit het beste kan aanpakken volgens de juiste islamitische bronnen. Meld je dus aan!

Daarnaast worden wij gedurende deze conferentie geëerd door de aanwezigheid van de weledele Sheikh dr. Zayn al-cAabiedien Belfridj. Met de Wil van Allah zullen wij allen kunnen profiteren van zijn kennis en pedagogiek.

Iedereen is van harte welkom om deze geweldige conferentie bij te wonen in onze nieuwe moskee. Voor de doven en slechthorenden is een doventolk aanwezig. Aangezien het een uitgebreid programma is, is er zoals vertrouwd eten en drinken aanwezig en bovendien voor de broeders gelegenheid om te overnachten!

Moge Allah ons allen doen behoren tot degenen die succes zullen kennen: zij die uit geloof om elkaar geven en elkaar aansporen tot het goede.

Team al-Yaqeen
18 februari 2012


Doorsturen

|


Print

|

5485 keer gelezen

|