|
13:04
Den Haag | Dhoehr
gebedstijdMiddel 13gebedstijd
Middel 7
05:54
Middel 6
07:46
Middel 5
13:04
Middel 2
15:36
Middel 4
18:07
Middel 3
19:53
Alle gebedstijden

Artikelen

Hier vind je vele wetenschappelijke en adviserende artikelen over verschillende onderwerpen

Laatst geplaatst

De gelukkigen

De gelukkigen zijn degenen die met zichzelf bezig zijn in plaats van met anderen. Ze houden zich juist bezig met het verbeteren van hun harten en het rechtzetten van hun tekortkomingen. Zij roepen zichzelf ter verantwoording alvorens zij ter verantwoording worden geroepen op de Dag des Oordeels. De gelukkigen zijn zij die de werkelijke waarheid [...]

Al-Amaanah: het toevertrouwde

Alle lof zij Allah. Vertrouwen (Amaanah) heeft in Islamitische termen twee betekenissen. Een algemene en een specifieke betekenis. De algemene betekenis heeft te maken met alle bevelen en verbodsbepalingen van de Islam. Tot de bewijzen hiervoor behoort het vers waarin Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis): “Voorwaar, Wij hebben al-Amaanah1 aan de hemelen [...]

De geschiedenis herhaalt zich…

Degene die een blik werpt op het verhaal van Moesa (vrede zij met hem) en de farao merkt dat de geschiedenis zich herhaalt. De farao betichtte Moesa ervan dat hij het geloof voor eigen gewin zou gebruiken en zei: “Waarlijk, ik vrees dat hij jullie godsdienst zal veranderen.” (Soerat Ghaafir: 26)   De farao gaf [...]

Het verheerlijken van het verleden

Het is niet mogelijk om de hedendaagse geleerden te vergelijken met de geleerden van vroeger. De Islamitische context van vandaag de dag, waar dan ook, is namelijk niet te vergelijken met die van vroeger. Het verleden neerzetten als het ideaalbeeld – vanwege de huidige verloedering – dient ons er niet toe te drijven om de [...]

Waar zijn de geleerden?

Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met de Boodschapper van Allah, diens familie en metgezellen. Voorts… De Islamitische geleerden worden gezien als de erfgenamen van de Profeten. Zij vervullen de functie van de Profeten door de mensen enerzijds in te lichten over wat hen schaadt en anderzijds voor hen het pad naar [...]

Het verhaal achter ʿAashoeraa’

In deze maand al-Moeharram vond de redding plaats van Profeet Moesa en zijn volk, van de farao en zijn leger. Allah, de Verhevene, zond hem met duidelijke bewijzen en met het Profeetschap. Desondanks was de farao arrogant en hoogmoedig en beweerde hij (interpretatie van de betekenis): “Ik ben jullie heer, de meest verhevene.” (Soerat an-Naaziʿaat: [...]

Allah heeft de Profeet hoog staan

Er bestaat geen twijfel over het feit dat elke persoon die liefde voelt voor Allah, Zijn Geloof en de Boodschapper (vrede zij met hem), zich kwaad maakt om de beledigingen aan het adres van de Islam en de Profeet Mohammed (vrede zij met hem). Belangrijk is dat we overtuigd moeten zijn van het feit dat [...]

Gezamenlijk offeren

Het is niet toegestaan om de kosten voor het offeren van een schaap te verdelen onder de gezinsleden. Dat de zoon, dochter en vader allemaal een deel bijdragen om zodoende de prijs te betalen voor het offeren van een schaap is niet toegestaan. Imam an-Nawawie zegt hierover: “Ze zijn het er unaniem over eens dat [...]

Offeren, een soennah voor een ieder

Het offeren is aanbevolen voor zowel man, vrouw, jong, oud, getrouwd, vrijgezel, de ingezetene en de reiziger (met uitzondering van de bedevaartganger). Wel geldt hierbij dat men het zich financieel moet kunnen veroorloven en het offeren er niet toe leidt dat de persoon in kwestie hierdoor de rest van het jaar (financiële) schade ondervindt. Het [...]

Dhoel-Hiddjah vasten en inhalen

ʿOmar ibn ul-Khattaab (Moge Allah tevreden met hem zijn) was van mening dat de beste dagen waarop men het vasten van de Ramadan kan inhalen, de dagen van Dhoel-Hiddjah zijn. (Lataa’if ul-Maʿaarif) Imam Maalik werd gevraagd: “Mag een persoon dagen van de Ramadan inhalen tijdens de 10 dagen (van Dhoel-Hiddjah)?” Hierop antwoordde hij: “Ja.” (al-Moedawwanah) [...]

Meest gelezen