|
13:40
Den Haag | Dhoehr
gebedstijdMiddel 13gebedstijd
Middel 7
05:44
Middel 6
07:37
Middel 5
13:40
Middel 2
16:42
Middel 4
19:28
Middel 3
21:14
Alle gebedstijden

Artikelen

Hier vind je vele wetenschappelijke en adviserende artikelen over verschillende onderwerpen

Laatst geplaatst

Adviezen aan leerlingen en studenten

1. Vraag jezelf af wat de reden is dat jij op school zit en studeert. Uiteraard is dat om carrière te maken. Maar studeer daarnaast ook om een positieve bijdrage te leveren aan de maatschappij in het algemeen en aan de moslimgemeenschap in het bijzonder. Neem deze intentie dan ook aan als je begint met [...]

Het verhaal achter ʿAashoeraa’

In deze maand al-Moeharram vond de redding plaats van Profeet Moesa en zijn volk, van de farao en zijn leger. Allah, de Verhevene, zond hem met duidelijke bewijzen en met het Profeetschap. Desondanks was de farao arrogant en hoogmoedig en beweerde hij (interpretatie van de betekenis): “Ik ben jullie heer, de meest verhevene.” (Soerat an-Naaziʿaat: [...]

De maand Moeharram: de maand van Soennah, niet van Bidʿah

De maand Moeharram is, gedurende het leiderschap van ʿOmar (moge Allah tevreden met hem zijn), gekozen als eerste maand van de islamitische kalender. Zoals in de Koran en Soennah te vinden is, is dit een maand met specifieke karakteristieken. Zo is Moeharram één van de vier heilige maanden waarover Allah in de Koran spreekt (interpretatie [...]

ʿAashoeraa’ in aantocht

Het is gewenst dat een moslim altijd het goede nastreeft. Hij moet leven om het doel te dienen waarvoor hij is gemaakt, namelijk het aanbidden van zijn Heer. Daarmee kan hij het Paradijs bereiken. Daarom moet een moslim altijd op zoek gaan naar gezegende tijden. Tijden van gehoorzaamheid. Tijden die de persoon in rang doen [...]

“Jullie zijn beter op de hoogte van jullie huwelijkszaken”

De Islam heeft het huwelijk tussen man en vrouw geregeld door doelstellingen en richtlijnen vast te stellen. Deze fungeren als kaders waarbinnen het echtpaar mag bewegen. Hierbij is hen alle vrijheid geboden om te handelen op een wijze die het huwelijk ten goede komt. De Islamitische wetgeving is dus niet gekomen om het huwelijk tot [...]

Het syndroom van dwarsbomen

Social media heeft mij geleerd dat sommige mensen lijden aan het ‘syndroom van dwarsbomen’. Het voornaamste symptoom hiervan is dat men dwarsboomt puur en alleen om te dwarsbomen. Stel dat ik zou schrijven: “De hemel bevindt zich boven ons”, en dit is om een voorbeeld te slaan van iets dat intuïtief geconcludeerd wordt, zonneklaar is [...]

Het goede leven

Allah zegt (interpretatie van de betekenis): “Degene die goede daden verricht, man of vrouw, en (die) gelovige is, zullen Wij zeker een goed leven laten leiden. En Wij zullen hen zeker belonen met hun (verdiende) beloning (die) in overeenstemming (zal zijn) met het beste van wat zij deden.” (Soerat an-Nahl: 97) Ibn ul-Qayyim zegt: “Het [...]

Mag er wel met afstand onderling gebeden worden?

De genomen voorzorgsmaatregel waarbij er een bepaalde afstand gehouden wordt tussen de gebedsgangers gaat niet ten koste van de correctheid van het gebed. Noch is dit onder de situatie waar wij ons momenteel in verkeren van invloed op de beloning hiervan. Wanneer men zonder reden en ten tijde van veiligheid op afstand staat (van de [...]

Verander niet na de Ramadan

We hebben onlangs helaas weer afscheid moeten nemen van de Ramadan. Een maand die gekenmerkt werd door extra inspanningen in het verrichten van goede daden, vasten, gebeden, etc. Als een moslim ook na de Ramadan geduldig goede daden blijft verrichten, is dat een teken dat zijn goede daden zijn geaccepteerd door Allah, de Verhevene, en [...]

De lichamelijke voordelen van het vasten

De Heer der Werelden, Allah de Verhevene, bezit een Wijsheid die niemand kan bevatten. Wij allen kunnen slechts hetgeen begrijpen waarover Hij ons heeft geïnformeerd. Zo heeft Allah de Verhevene het vasten met een beduidende Wijsheid voorgeschreven: namelijk, het verkrijgen van godsvrucht. Hij zegt namelijk (interpretatie van de betekenis): “O jullie die geloven, het vasten [...]

Meest gelezen