|
03:53
Den Haag | Fadjr
gebedstijdMiddel 13gebedstijd
Middel 7
03:53
Middel 6
05:42
Middel 5
13:49
Middel 2
18:08
Middel 4
21:55
Middel 3
23:25
Alle gebedstijden

Artikelen

Hier vind je vele wetenschappelijke en adviserende artikelen over verschillende onderwerpen

Laatst geplaatst

Geleerden zijn geen psychiaters of therapeuten

Ik gaf eens een lezing. Ik meen in de zomer van 1999 (of 2000?). Tijdens de vraag- en antwoordsessie stelde iemand mij een vraag over depressie. Alhoewel ik me niet precies herinner wat ik antwoordde (alle lof zij Allah dat de lezing niet was opgenomen), was het iets in de trant van ‘als een persoon [...]

Eerst Shawwaal of eerst vasten inhalen?

Alle lof is aan Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Boodschapper diens familie en metgezellen. De geleerden verschillen van mening over het oordeel over het vrijwillig vasten (van o.a. de zes dagen van de maand Shawwaal) alvorens het inhalen van het vasten van de (gemiste dagen van) Ramadan. Volgens een groot deel van [...]

Het beëindigen van de maand

De maand Ramadan verlaat ons. En het zal een getuige vóór of tegen ons zijn. Wie de maand eindigt terwijl hij het goede heeft verricht, laat diegene Allah hiervoor danken en de blijde tijding voor de beloning hebben. Want Allah zal de beloning van iemand die het goede doet niet teniet doen gaan. En wat [...]

Hoeveel Rakaʿaat heeft het nachtgebed?

Imam Ibn ʿAbdil-Barr zei: “Er is een geen meningsverschil onder de geleerden dat er geen beperking is en dat er niets bepaald werd m.b.t. het aantal Rakaʿaat van het nachtgebed en dat het een vrijwillig gebed is. Degene die wil mag het aantal Rakaʿaat verminderen of vermeerderen.” (al-Istidhkaar) Imam An-Nawawie zei: “Al-Qaadie zei: “Er bestaat [...]

Een zuiver hart tegenover de mensen

Onze Heer vertelt in de Koran het volgende over de mensen van het Paradijs (interpretatie van de betekenis): “En wij nemen datgene wat zich in hun borsten (d.w.z. in hun harten) aan wrok bevindt weg. (Zij zullen als) broeders tegenover elkaar (zitten) op ligstoelen.” (Soerat al-Hidjr: 47) Eén van de meest formidabele eigenschappen van de [...]

Vijf belangrijke zaken om de Ramadan te verwelkomen

In dit stuk deel ik graag met iedereen vijf belangrijke punten ter verwelkoming van de Ramadan. Ik druk iedereen op het hart deze zaken uit te voeren, alvorens de maand Ramadan begint. 1. Verricht smeekbeden. Smeek Allah om ons de maand Ramadan te laten meemaken, om ons te leiden naar het verrichten van goede daden [...]

Alle islamitische kennis samengevat

Een persoon schreef eens een brief aan Ibn ʿOmar met het verzoek om voor hem alle islamitische kennis op papier te zetten, waarop hij het volgende schreef: “Kennis is er in overvloed, maar mocht jij in staat zijn om Allah te ontmoeten zonder de last te dragen van andermans bloed (d.w.z. door deze niet te [...]

Denk niet slecht, ook al zou het waar kunnen zijn

Bakr ibnoe ʿAbdillaah al-Moezanie heeft gezegd: “Wees gewaarschuwd voor het uiten van woorden waar jij niet voor beloond wordt. Ook wanneer je gelijk hebt of zondig bent wanneer je niet gelijk hebt. En dit is het slecht denken over je broeder.” (Tahdhieb at-Tahdhieb, boekdeel 1, blz. 425) Mijn vader ʿAbdoel-Moehsin al-Badr zegt in zijn uitleg [...]

Tien verloren zaken

Tien zaken die verloren gaan zonder dat men daar zijn voordeel mee doet: Kennis waar men niet naar handelt. Een daad dat niet gestoeld is op een zuivere intentie, noch in navolging van de Profeet (vrede zij met hem) is. Bezit dat niet uitgegeven wordt. Men geniet er niet van in het wereldse, noch neemt [...]

Kind met faalangst

Hieronder een aantal tips dat in shaa’ Allah kan helpen tegen faalangst: Verbind het kind met Allah en vertel hem of haar dat mensen in moeilijke tijden altijd troost bij Hem kunnen vinden. Hij is Degene die in staat is om al onze zorgen weg te nemen. Toon begrip voor de faalangst van het kind. [...]

Meest gelezen