|
13:54
Den Haag | Dhoehr
gebedstijdMiddel 13gebedstijd
Middel 7
03:53
Middel 6
05:21
Middel 5
13:54
Middel 2
18:12
Middel 4
22:13
Middel 3
23:41
Alle gebedstijden

Fatwa's

Ruim 2000 Fatwa’s staan op onze site, grote kans dus dat jouw vraag hier al beantwoord is.
Is dat niet het geval? Stuur dan je vraag naar info@al-yaqeen.com.
Heeft het haast? Dan kan je ook bellen met 070 38 812 57

Laatst geplaatst

Mag ik orgaandonor zijn?

Alle lof zij Allah, de Heer van de werelden en vrede en zegeningen zij met onze Profeet (vrede zij met hem), zijn familie en zijn metgezellen. Laten we vooropstellen dat het redden van mensenlevens als een grote deugd wordt beschouwd binnen de Islam. Allah zegt in de Koran (interpretatie van de betekenis): “En wie haar [...]

Welke manier van Koran lezen heeft meer beloning?

Vraag: Is de beloning minder wanneer ik de Koran uit mijn telefoon of uit mijn hoofd lees, dan wanneer ik uit de Moes–haf lees? Antwoord: Het beste bij het reciteren van de Koran is dat men datgene doet waarbij zijn Khoeshoeʿ (d.w.z. concentratie of ootmoedigheid) het sterkst is. Wanneer zijn Khoeshoeʿ dus toeneemt door uit [...]

Geld inzamelen voor een overledene

Vraag: Een aantal broeders hebben donaties ingezameld voor een overleden persoon en als vorm van Sadaqah Djaariyah (doorlopende liefdadigheid) een project (namens hem) opgezet. Is dit een toegestane daad en zal de beloning de overleden persoon bereiken? Antwoord: Er bestaat geen twijfel over het feit dat het geven van een Sadaqah de overleden persoon zal [...]

Lootjes trekken met al-ʿIed

Vraag: Tijdens de dag van al-ʿIed heeft de vrouw een bepaalde gewoonte, namelijk dat zij met haar zussen en andere naaste familieleden een verpakt cadeau meenemen waarvan niemand weet wat de inhoud is. Vervolgens wordt er een lootje getrokken en op basis hiervan ontvangt eenieder haar cadeau. Is dit een vorm van kansspel? Antwoord: Ieder [...]

Het ʿIed-gebed ten tijde van Corona

Wat is het oordeel omtrent het ʿIed-gebed? Het ʿIed-gebed is een sterk aanbevolen Soennah die in principe geldt voor iedere moslim voor wie het vrijdaggebed verplicht is. En het is ook aanbevolen voor vrouwen en kinderen om dit gebed bij te wonen. Is het toegestaan om het gebed thuis te verrichten? Indien het niet mogelijk [...]

Zakaat ul-Fitr sturen naar een ver land

Vraag: Is het toegestaan om Zakaat ul-Fitr naar een ver land te versturen op grond van het feit dat daar veel arme mensen wonen? Antwoord: Er is niets mis met het versturen van Zakaat ul-Fitr naar een ander land, mits er zich geen arme mensen in het eigen land bevinden. Zijn er wel behoeftige mensen [...]

Zakaat ul-Fitr in geld uitgeven

Vraag: Is het toegestaan om Zakaat ul-Fitr uit te geven in geld in plaats van voedsel? Antwoord: Het uitgangspunt is dat Zakaat ul-Fitr wordt uitgegeven in voedsel, zoals dat verplicht is gesteld door de Profeet (vrede zij met hem). Ibn cOmar heeft gezegd: “De Profeet heeft het verplicht gesteld dat wij voor Zakaat ul-Fitr een [...]

Viering van Laylat ul-Qadr

Vraag: Hoe dient men de nacht van Laylat ul-Qadr te besteden? Is dit door het verrichten van het gebed, reciteren van de Koran, lezen van de biografie van de Profeet (vrede zij met hem). Luisteren naar lezingen en lessen en het te vieren in de moskee? Antwoord: Alle lof zij Allah. Allereerst, de Boodschapper van [...]

Koran lezen of Iftaar voorbereiden?

Vraag: De moslim zoekt in de maand Ramadan naar extra beloningen van Allah. Is het dan beter voor mij om in de dagen waarin ik geen excuus heb de tijd van al-ʿAsr door te brengen met het lezen van de Koran of het door te brengen met het helpen van mijn moeder in het voorbereiden [...]

Bij welke ziekte mag je het vasten verbreken?

Vraag: Wat is de ziekte die het een vastende toestaat het vasten in de Ramadan te verbreken? Is het toegestaan het vasten bij elke ziekte te verbreken, zelfs als het maar iets kleins is? Antwoord: Alle lof zij Allah. De meeste geleerden, inclusief de vier imams, zijn van mening dat het voor een zieke persoon [...]

Meest gelezen