|
13:49
Den Haag | Dhoehr
gebedstijdMiddel 13gebedstijd
Middel 7
03:48
Middel 6
05:17
Middel 5
13:49
Middel 2
18:07
Middel 4
22:06
Middel 3
23:35
Alle gebedstijden

Artikelen

Hier vind je vele wetenschappelijke en adviserende artikelen over verschillende onderwerpen

Laatst geplaatst

Mag er wel met afstand onderling gebeden worden?

De genomen voorzorgsmaatregel waarbij er een bepaalde afstand gehouden wordt tussen de gebedsgangers gaat niet ten koste van de correctheid van het gebed. Noch is dit onder de situatie waar wij ons momenteel in verkeren van invloed op de beloning hiervan. Wanneer men zonder reden en ten tijde van veiligheid op afstand staat (van de [...]

Verander niet na de Ramadan

We hebben onlangs helaas weer afscheid moeten nemen van de Ramadan. Een maand die gekenmerkt werd door extra inspanningen in het verrichten van goede daden, vasten, gebeden, etc. Als een moslim ook na de Ramadan geduldig goede daden blijft verrichten, is dat een teken dat zijn goede daden zijn geaccepteerd door Allah, de Verhevene, en [...]

De lichamelijke voordelen van het vasten

De Heer der Werelden, Allah de Verhevene, bezit een Wijsheid die niemand kan bevatten. Wij allen kunnen slechts hetgeen begrijpen waarover Hij ons heeft geïnformeerd. Zo heeft Allah de Verhevene het vasten met een beduidende Wijsheid voorgeschreven: namelijk, het verkrijgen van godsvrucht. Hij zegt namelijk (interpretatie van de betekenis): “O jullie die geloven, het vasten [...]

Een brief van een overledene

“Vorig jaar was ik nog temidden van jullie tijdens de Ramadan” Kennen jullie mij nog? Of zijn de levenden gewoon om de doden snel te vergeten? Weten jullie nog toen ik mij temidden van jullie bevond tijdens de vorige Ramadan? Ook ik bevond mij tussen de menigte die knielend en prosternerend de nachten in de [...]

Daden in de laatste tien dagen van Ramadan

De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) was gewoon de laatste tien dagen van de Ramadan uit te zonderen voor specifieke daden die hij niet gedurende de rest van de maand verrichtte. Zoals: – Het opblijven gedurende de nacht. Het is mogelijk dat hiermee bedoeld wordt dat hij (vrede zij met hem) de hele [...]

Het medicijn voor de zondige dienaren

Een moslim is niet gevrijwaard van fouten. Hij is juist vatbaar voor het begaan van zonden. De Profeet (vrede zij met hem) heeft dit te kennen gegeven en verduidelijkt dat dit van menselijk aard is. Ook heeft hij aangegeven, in een overlevering verhaald door Anas (moge Allah tevreden over hem zijn), wat het medicijn hiervoor [...]

De drie meest waardevolle perioden

De dagen kennen drie waardevolle perioden. Met name in de Ramadan is het goed om hier optimaal gebruik van te maken. De eerste periode is het eerste uur van de dag na het ochtendgebed. Imam an-Nawawi zegt in zijn boek al-Adhkaar: “Weet dat de beste tijden voor het overdag gedenken (van Allah) de gedenkingen zijn [...]

Gunsten van het vasten

Alle lof zij Allah vanwege hetgeen Hij bezit aan de Schone Namen en de beste omschrijving en wat Hij heeft geschapen en waarmee Hij oordeelde in het begin en aan het einde. Ik getuig dat niemand het recht heeft om aanbeden te worden, behalve Allah alleen, zonder deelgenoten en tot Hem stijgen de smeekbedes. En [...]

Welkom! O maand van Barmhartigheid!

Het is een eregast die ons tegemoet komt met veel barmhartigheid. Het is de maand van de Koran, de maand van het nachtgebed, de maand van vrijgevigheid, de maand waarin vele zielen van het Vuur worden gered, de maand waarin de deuren van het Paradijs worden geopend en de deuren van de Hel worden gesloten [...]

De boodschap van deze aarde…

We vielen in slaap in een wereld en ontwaakten in een andere. Disney verloor plots haar magie, Parijs is niet meer romantisch, New York wordt ineens niet meer wakker, De Chinese muur is geen stevige vesting meer en zelfs Mekka is leeg. Handen schudden en omhelzen zijn ineens wapens geworden, en het niet bezoeken van [...]

Meest gelezen